Video

Efteling ook in gevarenzone als gaswinning in Waalwijk toeneemt

2 juli 2018 om 20:38
nl
Brand, explosiegevaar, bodemverontreiniging, bodemdaling en, ook al is die kans klein, aardbevingen. Het is niet mis wat er kan gebeuren in de directe omgeving rondom de plekken in Brabant waar in de toekomst (nog meer) gas wordt gewonnen. Energiedeskundige Gerrit Wigger windt er geen doekjes om. 'Zelfs’ De Efteling kan te maken krijgen met de gevolgen.
Profielfoto van Hans Janssen
Geschreven door

Het sprookjespark in Kaatsheuvel ligt namelijk in een straal van een kilometer of veertien rondom de beoogde winningsplekken. De directie van De Efteling reageerde verrast door dit nieuws. “We stellen hier zeker vraagtekens bij en zijn hierover meer gegevens aan het verzamelen”, zo liet een woordvoerster weten.

Samenwerking met gemeente
“De kans is aanwezig dat we vervolgens actie ondernemen. Bijvoorbeeld door middel van het indienen van een zienswijze. Maar hierover heb ik nu nog geen concrete informatie. In dit proces zoeken we ook zeker de samenwerking met de gemeente Loon op Zand.”

Wigger zou het een goed idee vinden wanneer De Efteling en de gemeente daadwerkelijk gelijk optrekken. Hij gaf maandagavond tekst en uitleg over de gaswinningen tijdens een live Q&A-sessie op de Facebookpagina, website en de app van Omroep Brabant. 

Veel mensen maakten hiervan gebruik door hun zorgen te uiten en de studiogast allerlei vragen voor te leggen. Over nut en noodzaak en wie er voor de schade gaat opdraaien, zodat een verantwoorde zienswijze opgesteld kan worden tegen het voornemen van het Canadese bedrijf Vermilion Energy om de komende jaren meer gas te gaan winnen onder de Waalwijkse bodem.

Samen sta je sterker
"Als je zo’n zienswijze wil indienen, doe het nu, goed onderbouwd en met anderen”, was Wiggers advies. Uiterlijk 4 juli moeten de op- en aanmerkingen binnen zijn. Vervolgens worden ze beoordeeld en kunnen opnieuw zienswijzen worden ingediend, maar dan bij de Raad van State.

De plannen voor gaswinning leven enorm, zo bleek tijdens het vraag- en antwoordprogramma. Van Drongelen tot Doeveren, van Tilburg tot Sprang-Capelle en van Waalwijk tot Loon op Zand. De vragen en kritische opmerkingen kwamen uit een groot deel van Brabant. Wigger waarschuwde weliswaar voor de gevolgen, maar hij kwam niet alleen als doemdenker over. Hij vindt dat samen met de exploitant en de mijnbouwonderneming oplossingen moeten worden gezocht voor de dreigende gevaren. Van putten bijvoorbeeld die geslagen moeten worden en onvoldoende afgedicht worden.

Scheuren zijn onontkoombaar
Maar dat er schade ontstaat, is voor de energiedeskundige zo klaar als een klontje. Hij illustreerde dat met foto’s van scheuren in muren en vloeren in onder meer Waalwijk, die zijn ontstaan door eerdere winningen. Dat moet het allemaal niet waard zijn, zo probeerde hij de mensen die gebruik maakten van de ‘Q&A’ gerust te stellen. Wiggers stelde ook voor om samen met Vermilion de gevolgen voor de omgeving in kaart te brengen en tot een minimum te beperken. 

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.