Provincie pakt PVV terug: u liegt

9 juli 2018 om 12:11
nl
Gedeputeerde Staten hebben in een ongekend felle brief keihard uitgehaald naar de fractie van de PVV in Provinciale Staten. GS beschuldigen de PVV van het gebruik van onwaarheden.
Profielfoto van Jan de Vries
Geschreven door
Jan de Vries

“U gebruikt in onsamenhangende mix van onwaarheden en generalisaties en een zorgvuldig geselecteerde mening van een Brabantse burger om de handelwijze van het college van GS in het algemeen en van Gedeputeerde Van den Hout in het bijzonder te bekritiseren” , aldus GS in antwoord op statenvragen van PVV-lid Boon.

Relletje
Normaal gesproken beantwoorden GS vragen op een zakelijke manier. Voor het eerst is nu gekozen voor een uitgebreide antwoordbrief. Aanleiding is een relletje tijdens de Statenvergadering van 1 juni. De PVV-fractie verliet toen de vergadering omdat zij naar haar mening niet serieus werd genomen door gedeputeerde Van Hout. Volgens de PVV belemmerde Van Hout de democratische controle door Provinciale Staten door vragen niet te beantwoorden.

Wachten op privacy instellingen...

 

Het was voor het eerst dat een voltallige fractie boos de Statenvergadering verliet. "Vragen van PVV-fractievoorzitter Alexander van Hattem werden door gedeputeerde Van den Hout bewust niet beantwoord", meldde de partij op 1 juni in een statement.

Geen democratische controle
Het ging over een rapport met betrekking tot natuurbescherming. Provinciale Staten hielden daar al eerder een debat over en de conclusie was toen dat Van Hout op dat moment iedereen correct had geïnformeerd. “Dat u zich blijkbaar niet bij deze uitkomst neer kunt of wilt leggen en dat u soms geen genoegen neemt met de antwoorden die u op vragen krijgt, mag in onze ogen beslist niet leiden tot de conclusie dat ‘de democratische controle in gevaar komt’. Met deze stelling zet u de wereld op zijn kop: de democratische controle hééft immers gewerkt”.

Wachten op privacy instellingen...

'GS luisteren niet'
De PVV beschuldigde GS er ook van dat zij weigeren te luisteren naar de agrarische sector. GS sommen tal van agrarische organisaties op waarmee wel degelijk regelmatig overleg is. En tegen de PVV zegt het college: “Elkaar zién en elkaar hóren. Dat is – samenvattend - waar dit college van GS voor staat. Door elkaar echt te zien en echt te horen, tonen we respect voor elkaar; zo niet in opvatting, dan toch tenminste in de wijze van elkaar bejegenen. Wij nodigen u en uw fractie uit in die geest constructief met eenieder samen te werken. Wij blijven conform deze waarden handelen”.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.