Werd kritisch rapport over groei van vliegveld Eindhoven achtergehouden?

20 september 2018 om 17:24
nl
De overheid hield mogelijk een kritisch rapport over de gevolgen van de groei van Eindhoven Airport achter voor omwonenden. Dit rapport over de toename van stikstofuitstoot werd niet gepubliceerd op de speciale website. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag.
Profielfoto van Malini Witlox
Geschreven door

Een werkgroep onder leiding van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat liet de afgelopen maanden diverse onderzoeken opstellen naar de effecten van een verdere groei naar maximaal honderdduizend vliegbewegingen per jaar. Zo werd gekeken naar de economische spin-off van het vliegveld, naar geluidsoverlast en naar de vraag of de infrastructuur de groei wel aan kon. De zes rapporten werden twee weken geleden gepubliceerd op 'Samen op de Hoogte', een speciale website voor de omwonenden.

Vier dagen na publicatie stuurt het gemeentebestuur van Eindhoven een brief aan de gemeenteraad dat er nóg een rapport bestaat over de toename van de stikstofuitstoot. Onderzoekers van bureau Royal HaskoningDHV hebben bekeken of uitbreiding van het aantal vluchten wel past binnen de huidige stikstof regelgeving. Hun conclusie: die ruimte is er niet. "Het project kan niet worden vergund”, luidt de slotsom van het bureau. 

Het rapport, zo schrijft het gemeentebestuur aan de gemeenteraad, wordt in tegenstelling tot de andere onderzoeken, niet gepubliceerd op de site ‘Samen op de hoogte'. Op de reden gaat het college van B en W in de brief aan de raad niet in. 

Stuurgroep was op de hoogte
Op vragen van EenVandaag laat de gemeente eerst weten dat het stikstofrapport bewust niet op de website is gepubliceerd omdat het volledig los stond van de andere onderzoeken en om die reden alleen aan de gemeenteraad werd gestuurd. Maar uit documenten in het bezit van EenVandaag blijkt dat het kritische stikstofrapport begin juni vanuit het ministerie samen met de andere zes onderzoeken wel degelijk aan de overige leden van de stuurgroep is gestuurd. De rapporten - ook de stikstofstudie - stonden op de agenda voor een bijeenkomst op 13 juni. 

Als EenVandaag de gemeente met die bevindingen confronteert, komt de gemeente met een andere verklaring. Wethouder Monique List zegt dan: “Dat het stikstofonderzoek niet online is gezet, is geen bewuste keuze geweest. Het is simpelweg over het hoofd gezien.” Van achterhouden is volgens haar geen sprake omdat het rapport naar de gemeenteraad is gestuurd.  Ook het ministerie van IenW zegt dat er sprake is van een “omissie die wordt hersteld.” 

Reactie omwonenden
Bij omwonenden gaat die verklaring er niet in. “Het kost me moeite dat te geloven, gezien onze ervaringen in dit dossier”, zegt Ben Koenen, bestuurslid van het leefbaarheidsteam Achtse Barrier. Dick Veenstra van het bewonersplatform Woensel-Noord, dat pal naast het vliegveld ligt, zegt 'niet eens meer verbaasd' te zijn. “Er wordt wel meer informatie creatief gedeeld.” 

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.