Eindhoven: even geen ambitie, wel hogere lokale lasten

20 september 2018 om 18:13
nl
Eindhoven? Dat is toch de stad met torenhoge ambities, met grootse plannen om zich als centrum van de Brainport-regio op de kaart te zetten? Maar nu even niet, zo blijkt uit de meerjarenbegroting 2019-2022.
Profielfoto van Hans Janssen
Geschreven door

Voor volgend jaar is er geen ruimte voor ambities, althans nóg geen ruimte. 2019 wordt gezien als  een overgangsjaar. Burgemeester en wethouders hebben de voorkeur gegeven aan het maken van een sluitende, maar ook realistische begroting, zo werd deze donderdagmiddag bekend.

'Solide fundament'
Volgens wethouder Marcel Oosterveer is met de meerjarenplanning een ‘solide fundament’ gelegd. Dat wordt onder meer mogelijk gemaakt door het verhogen van de lokale lasten. Die komen op het niveau van de veertig grote gemeenten in ons land. Gevolg hiervan is dat de Onroerende Zaak Belasting (OZB), ‘die altijd laag is geweest’, omhoog gaat. De stijging van de lasten levert de gemeente veertien miljoen euro per jaar op.

'Hardnekkige problematiek'
Geld dat de gemeente goed kan gebruiken om orde op zaken te kunnen stellen, maar dus ook om een pas op de plaats te maken. Vooral de overschrijdingen in het zogeheten sociaal domein, waartoe onder meer zorg, welzijn en onderwijs vallen, achtervolgen de gemeente al jaren. De gemeente spreekt van een ‘hardnekkige financiële problematiek.’ Die leidt ertoe dat de voornemens die waren opgenomen in het coalitieakkoord even op zich moeten laten wachten voordat ze in daden kunnen worden omgezet. “We gaan samen strak sturen op het naleven van de afspraken die we met elkaar maken over de inzet van onze budgetten”, aldus Oosterveer.
LEES OOK: Bonte coalitie moet Eindhoven 'praktische oplossingen' bezorgen

Lagere kosten
B en W willen betere zorg leveren tegen lagere kosten. Verder zetten ze in op duurzaamheid. Bovendien blijven armoederegelingen in stand. Ook ziet het college mogelijkheden om bestaande initiatieven om mensen met een uitkering aan een baan te helpen te verbeteren en te versnellen. Er wordt  daarom extra energie gestoken in werk. Vanaf 2020 moeten de gemeente en haar inwoners er de vruchten van gaan plukken. Later dit jaar komt het college met een programma waarin staat wat de gemeente gaat doen om de ambities te realiseren en wat hiervoor nodig is.

 

 

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.