Afrikaanse varkenspest: gemeente Deurne uit ernstige zorgen bij minister Schouten

21 september 2018 om 17:48
nl
Het rijk moet er alles aan doen om te voorkomen dat er net als in de jaren negentig varkens moeten worden geruimd. Beelden van deze operatie staan veel mensen nog op het netvlies. Burgemeester en wethouders van de gemeente Deurne schrijven dit aan minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).
Profielfoto van Hans Janssen
Geschreven door

In de brief uiten ze hun ernstige zorgen over het risico van de uitbraak van Afrikaanse varkenspest in ons land. Deurne telt ongeveer vierhonderd agrarische bedrijven, waarvan de helft varkens houdt.

Vier varkens dood
Aanleiding voor het schrijven is de dood van vier varkens in België, vorige week aan de gevolgen van de Afrikaanse varkenspest. Voor de provincie Noord-Brabant was dit alarmerende bericht al reden om een projectgroep van alle betrokken partijen bijeen te roepen om zich op het ergste voor te bereiden.

B en W van de gemeente Deurne vinden dit op zich prima, maar ze vragen op hun beurt minister Schouten om in actie te komen. Om maatregelen te nemen, zoals het overwegen van een ophokplicht voor scharrelvarkens om contact met wilde zwijnen te voorkomen. Ook willen ze wildovergangen deels of geheel laten afsluiten en bepleiten ze een betere communicatie vanuit Den Haag in de richting van provincies én gemeenten.

Deurne wil erbij horen
Het Deurnese college vindt dat het (beter) moet worden betrokken bij alle stappen die worden gezet om de kansen op een verspreiding van het zeer besmettelijke en dodelijke virus in de kiem te smoren. Het college is blij dat het ministerie al samenwerkt met de provincies en de land- en tuinbouwsector.

Ook wordt het een belangrijke stap genoemd dat de sector zelf met haar achterban in gesprek gaat over het belang van preventie en hygiëne. Uitbraak van de Afrikaanse varkenspest treft niet alleen de varkenshouderijen in ons land; ook toeleveranciers en afnemers en daarmee een groot deel van onze samenleving wordt hierdoor geraakt, zo schrijven B en W.

'Oosteuropees risico groter'
Overigens is de kans op insleep van Afrikaanse varkenspest uit Oost-Europa groter dan vanuit België. Dit was één van de conclusies uit een overleg over de Afrikaanse varkenspest, dat plaatsvond op het ministerie van LNV. Ondanks deze ‘meevaller’ blijven de zorgen over een uitbraak in Nederland onverminderd groot, zo meldt de Producenten Organisatie Varkenshouderij, de POV.

Eric Stiphout, voorzitter van de POV-regio Zuidoost, vindt wel dat Schouten extra maatregelen had moeten afkondigen. De POV en de Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO) praten met wildbeheereenheden, waarin onder anderen jagers zitten, en boeren. Zo kunnen ze het risicogebied beter in kaart brengen. Inmiddels heeft ook de overkoepelende organisatie van dierenartsen, de KNMvD, om waakzaamheid gevraagd.

 

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.