'Ze moeten niet gaan dreigen', woonwagenbewoners weigeren waarschuwende brief burgemeester Mill

MILL - "De gemeente Mill & Sint Hubert dreigt met een dwangsom en gevangenisstraf", dat zegt Willem Soering na overleg vrijdagochtend met burgemeester Antoine Walraven. Willem is één van de drie broers die sinds zondag hun caravans op het woonwagenkamp aan Mergen in Mill hebben geplaatst.

De broers zijn daar gaan staan omdat ze vinden dat de gemeente gebruik maakt van de uitsterfregeling en dat is niet toegestaan. De gemeente wilde, volgens Willem, na het gesprek een brief met de sancties overhandigen maar de broers hebben de brief niet aangenomen.

Op het kampje is plaats voor zes woonwagens, daar is er nog maar één van over. Andere  bewoners zijn de afgelopen jaren, op aandringen van de gemeente, vertrokken en nieuwe bewoners kregen geen toestemming om er hun woonwagens neer te zetten. Diana Maquiné is de enige bewoner die overbleef. Ze vocht tot aan de Raad van State om het woonwagenkamp te behouden. In mei kreeg ze gelijk.

Culturele identiteit
De broers die nu het kamp bezetten willen een signaal afgeven. "Woonwagenbewoners hebben recht op een standplaats" zegt hij. Willem wijst op het nieuwe standplaatsenbeleid dat in juli van dit jaar van kracht werd. Daarin staat dat bij de huisvesting van woonwagenbewoners er
rekening gehouden moet worden met bepaalde grondrechten. 

Zoals het recht op huisvesting, het recht op bescherming van het privéleven en het recht op gelijke behandeling. Dit houdt onder meer ook in dat de overheid een inspanningsverplichting heeft om te zorgen voor veilige, passende en betaalbare huisvesting. Daarbij moet ook rekening worden gehouden met de culturele identiteit. Met dit nieuwe beleid komt er officieel ook een einde aan het uitsterfbeleid van gemeentes. 

Transparantie
Burgemeester Antoine Walraven zei in het gesprek met de broers begrip te hebben voor hun situatie en ook voor het nieuwe beleid. "Maar de gemeente heeft meer tijd nodig om samen met omliggende gemeentes een plek te zoeken voor de woonwagens. Zomaar een gemeentelijk terrein bezetten kan niet en dan moeten we als gemeente, net zoals bij ander inwoners, actie ondernemen", zegt de burgemeester. 

De advocaat van de gemeente zei dat Mill & Sint Hubert mogelijk een kort geding aanspant en aangifte kan doen. Hij schetste dat er een geldboete en een gevangenisstraf kan worden opgelegd. Zover is het nog niet, maar als vooraankondiging op de sancties wilde de gemeente de broers een brief overhandigen. 

Deze brief hebben ze niet aangenomen. De drie broers hadden een camera meegenomen naar het gesprek, "Wij houden van transparantie", zegt Willem Soering. De hele bijeenkomst is terug te kijken op de Facebookpagina van Willem Soering.

Sinds 2017 registreert de gemeente Mill & Sint Hubert belangstellenden voor het wonen op een woonwagenplek. Volgens een woordvoerder van de gemeente hebben zich zo'n 15 belangstellenden in die periode gemeld. De broers die nu ongevraagd en zonder toestemming op het terrein staan, hebben niet eerder interesse getoond. Maandag kijkt de gemeente welke stappen ze verder neemt om de impasse op het kampje aan te pakken. 

Wij blijven
De broers hebben in het gesprek verschillende keren duidelijk gemaakt dat ze blijven tot er een oplossing is. Vanmiddag kwam er nog een groep sympathisanten van het Merletcollege naar het terrein om de krakers een hart onder de riem te steken. 

Piet Soering (30) bij woonwagenkamp Mill (foto: Kevin Cordewener)

 

Meer over dit onderwerp:
WOONWAGENKAMPEN MILL