'Dit is heel erg sneu', LTO leeft mee na stalbrand in Heusden waarbij 4000 varkens overleden

23 oktober 2018 om 14:55
Grote brand bij stalbrand in Heusden. (Foto: Pim Verkoelen/SQ Vision Mediaprodukties).
Grote brand bij stalbrand in Heusden. (Foto: Pim Verkoelen/SQ Vision Mediaprodukties).
“Stalbranden zijn niet altijd te voorkomen, maar neem van mij aan dat boeren allerlei voorzorgsmaatregelen treffen. Dat dit nu gebeurt bij iemand met een heel netjes en modern bedrijf, dat maakt het allemaal heel erg sneu. Hij had het echt goed voor elkaar.”
Profielfoto van Hans Janssen
Geschreven door

Alfred Jansen leeft mee met de eigenaar van de varkenshouderij in Heusden, waar dinsdagmorgen vierduizend varkens levend verbrandden. Jansen is bestuurder van de Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO) met in zijn portefeuille onder meer (brand)veiligheid. Hij heeft van een collegabestuurder in Brabant gehoord dat de klap bij de varkensboer hard is aangekomen.

'Niet alle risico's kun je wegnemen'
Jansen heeft overigens begrip voor het feit dat actiegroep Varkens in Nood in een reactie meldt dat het aantal stalbranden blijft toenemen. In Brabant kwamen dit jaar hierbij al ruim dertigduizend dieren om het leven.

“Ik moet helaas onderkennen dat we niet alle risico’s weg kunnen nemen. Als boer sta je soms machteloos, zelfs in een nieuwe stal waar bijvoorbeeld geen compartimenten zijn”, aldus de bestuurder, die echter ook stelt dat de complete branche wel degelijk zo veel mogelijk in het werk stelt om nieuwe rampen te voorkomen. “Daar ben ik heel blij om. Elke sector afzonderlijk, pluimvee, varkens en rundvee, is hiermee aan de slag gegaan.”

Varkens in Nood zet daar vraagtekens bij. “Sinds 2013 heeft de varkenssector twee actieplannen gepresenteerd om stalbranden te verminderen. Stijgende aantallen stalbranden en sterftecijfers tonen aan dat deze plannen structureel falen”, zo meldt dierenarts Frederieke Schouten. Ze vindt dat haar naamgenote, minister Carola Schouten van Landbouw, verplichtende maatregelen moet eisen.

LTO wacht op antwoord
Jansen wacht op zijn beurt ook op een reactie van de bewindsvrouw en van de provincie Brabant. De Tweede Kamer zou zich binnen twee weken gaan buigen over een actieplan dat de LTO en andere belangenorganisaties hebben opgesteld en dat in juli werd gepresenteerd.

“Hierin vragen we onze mensen om bewustwording en qua bedrijfsvoering om geavanceerde elektrakeuring en detectiesysteem. Verder willen we hebben dat werkzaamheden aan stallen zoveel mogelijk buiten gebeuren. Als er een deur gelast moet worden, dan zou dat los van een stal moeten plaatsvinden om de kans op brand te verkleinen. Dat willen we namelijk bereiken.”

'Hele grote impact'
Aan de boeren ligt het niet: die zijn zeker na zo’n slecht nieuws zoals die brand in Heusden extra gemotiveerd om nieuwe ellende te vermijden, meent Janssen. "Branden kosten namelijk zoveel geld, zoveel tijd en ze hebben, dat wil ik benadrukken, een hele grote impact op de ondernemer, zijn dieren en de omgeving. Daar zit niemand op te wachten.”

Wachten op privacy instellingen...