Burgemeester Dongen: 'Geen kunstgrasmatten meer naar TUF Recycling'

25 oktober 2018 om 21:48
nl
Er komen geen kunstgrasmatten meer naar Dongen, ook niet als TUF Recycling weer operationeel is. Dat zei burgemeester Marina Starmans van de gemeente Dongen donderdagavond tijdens een drukbezocht raadsdebat. De burgemeester kreeg een spervuur van vragen van oppositiepartijen CDA en D66 te verwerken.
Profielfoto van Malini Witlox
Geschreven door

Waarom had TUF Recycling bijvoorbeeld in 2016 toestemming gekregen om een extra opslagplaats te bouwen, met plek voor 3500 ton grasmatten? En waarom week het Dongense college bijvoorbeeld af van de (negatieve) adviezen van de Omgevingsdienst? De twee politieke partijen vinden dat de gemeenteraad onvolledig is geïnformeerd over de gang van zaken bij het omstreden bedrijf.

Complex
Starmans vindt dat zij en haar collega-wethouders gedaan hebben wat ze konden om het probleem bij TUF op te lossen. "We hebben bekeken of we anders hadden moeten handelen. Er is sprake van een complex proces. Geen andere gemeente heeft er ervaring mee. Achteraf gezien hadden dingen anders en wellicht beter gekund, zeker vanuit de wetenschap van nu. We weten nu waar een en ander toe geleid heeft." 

TUF had volgens de burgemeester geen vergunning aangevraagd voor recycling, maar alleen voor het uitkloppen van de matten. De gemeente had geen reden om deze vergunning te weigeren. 

Dwangsom
Sinds vorig jaar zomer heeft de gemeente Dongen drie keer een dwangsom aan TUF opgelegd omdat bij controles bleek dat het bedrijf de zaken niet op orde had. Het bedrijf kreeg deze boetes omdat ze zich niet aan de regels hield. In totaal gaat het om 100.000 euro. Het bedrijf betaalde echter maar 2000 euro. Starmans zegt nu: "We hadden voortvarender moeten zijn bij de eerste dwangsom. Ook de later opgelegde dwangsom van 75.000 euro heeft helaas geen effect gehad." 

Als een bedrijf geen orde op zaken stelt ondanks waarschuwingen kan een gemeente bestuursdwang opleggen. De gemeente stelt dan orde op zaken en lost de problemen op, maar de kosten zijn voor het bedrijf. De gemeente Dongen ging echter niet over tot bestuursdwang. Starmans staat nog altijd achter die keuze. "Er is immers ook een gemeentebelang in deze. Wij zijn niet naïef geweest."

Overname
TUF Recycling erkende volgens Starmans in overtreding te zijn. Het bedrijf zou het echter niet zelf op kunnen lossen. "TUF voerde sinds dit jaar gesprekken met een overnamekandidaat. Het verdient de voorkeur dat het bedrijf de problemen zelf oplost. Daarmee was en is het gemeentelijk belang gediend. De overnamekandidaat heeft zich teruggetrokken. Daarna hebben we TUF laten weten dat we bestuursdwang overwogen."

In juli adviseerde de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) het Dongens college een invorderingsbeschikking uit te vaardigen en vervolgens een dwangbevel, waarna de deurwaarder aan de slag kon.  Reden voor de oppositiepartijen om te vragen waarom dat advies niet was gevolgd. Starmans: "Wij hebben de deurwaarder en de bestuursdwang opgeschort vanwege de mogelijke overname."

Er zijn volgens Starmans geen fouten gemaakt bij het vergunningstraject. "Dat proces is op de juiste manier verlopen. Het besluit om niet op handhaving over te gaan is naar onze mening juist." 

Uitbreiding
Starmans erkent wel dat er in 2016, bij de uitbreiding van TUF fouten zijn gemaakt. "De melding is toen niet goed beoordeeld, er had een uitbreidingsvergunning aangevraagd moeten worden voor een tijdelijke opslag voor één jaar." Maar als die aanvraag er was gekomen, had de gemeente niet kunnen weigeren omdat opslag volgens het bestemmingsplan toegestaan was.

Moties
D66, CDA en de Ouderenpartij zijn niet tevreden met de antwoorden van hun burgemeester. Ze dienen een motie in, waarin ze het college vragen om voor januari 2019 te komen met een externe partij die onafhankelijk onderzoek doet naar het dossier. Ook roepen de drie politieke partijen het college op om de financiële risico's van opruimwerkzaamheden in kaart te brengen, voordat nieuwe hoge investeringen worden gedaan. Omdat de coalitie de burgemeester steunt, is er geen meerderheid voor deze moties.

Tot een motie van wantrouwen willen de drie partijen niet overgaan. "Dat heeft geen zin omdat wij niet in de meerderheid zijn. Het gaat om een verbetering van de handhavingskwesties. Een motie van afkeuring gaat bovendien de toekomst niet verbeteren", aldus D66.

Ondanks aandringen van de diverse partijen, kan Starmans geen inschatting maken van de eventuele kosten van opruiming. "Naar onze mening is elk bedrag op dit moment arbitrair." 

Omroep Brabant hield tijdens de raadsvergadering een liveblog bij. Lees het hieronder nog eens terug.

 

 

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.