Boze brief over mogelijke komst van mestfabriek in Oss: ‘Lokale democratie buitenspel gezet’

26 oktober 2018 om 17:17
nl
De gemeenteraad van Oss heeft vrijdag in een brief aan het provinciebestuur zijn teleurstelling laten blijken over de mogelijke komst van een mestfabriek. De gemeente was tegen maar de provincie draaide dat besluit deze week terug. "De lokale democratie is buitenspel gezet", schrijft de raad. De brief is door alle fracties ondertekend.
Profielfoto van Frits van Otterdijk
Geschreven door

In zijn brief onderstreept de gemeenteraad dat de aanpassing van het bestemmingsplan voor het bedrijventerreinen Elzenburg-De Geer zorgvuldig tot stand was gekomen. De wijziging werd op 20 september door alle fracties ondersteund. De aanpassing was gericht tegen de komst van een mestverwerkingsinstallatie op een van de bedrijventerreinen in de gemeente.

Gezondheid en weerstand
Het besluit is door de raad genomen na een lange discussie over de voor- en nadelen, zo valt te lezen. "De twijfels over de effecten op onze gezondheid en de duidelijke weerstand onder de Osse bevolking tegen grootschalige mestverwerking zijn hierbij doorslaggevend geweest."

De Osse raad is uitermate teleurgesteld dat het college van Gedeputeerde Staten een unaniem besluit van de gemeenteraad, dat kan rekenen op brede steun van de inwoners, buiten werking stelt 'en daarmee de lokale democratie buiten spel zet’.

Wat de raadsfracties betreft zal het Osse gemeentebestuur alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat het raadsbesluit standhoudt.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.