Fusie Nuenen-Eindhoven voorlopig van de baan

NUENEN - De fusie van Nuenen en Eindhoven is voorlopig van de baan. Gedeputeerde Staten (GS) hebben het fusievoorstel tot nader order ingetrokken. Dat alles heeft te maken met een ambtelijke notitie die vorige week opdook.

In de notitie, 'Beleidskader gemeentelijke herindeling', staat dat gebrek aan bestuurskracht geen reden kan zijn om gemeenten met elkaar te laten fuseren. 

Eind dit jaar duidelijkheid
Die notitie dook vorige week tijdens een vergadering van Provinciale Staten (PS) op. Het stuk is bestemd voor minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren. Hoewel het nog maar een conceptstuk is, hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Holland al besloten een fusieproces in 't Gooi stop te zetten. Brabant wil nu eerst bekijken wat er precies in dat stuk staat en wat de gevolgen zijn voor de fusie van Nuenen met Eindhoven.  Naar verwachting is daar eind dit jaar duidelijkheid over.

In een brief aan Provinciale Staten schrijven GS onder meer dat het uitstel kan, omdat ze tot midden volgend jaar de tijd hebben om het fusieproces van Nuenen en Eindhoven af te ronden.

LEES OOK: Fusie Nuenen-Eindhoven: 'We blijven achter met een enorme cliffhanger' 

Geen basis
Het concept beleidskader gaat ervan uit dat alle fusies vanaf  januari 2021 onder de nieuwe regels gaan vallen. Het herindelingsadvies Nuenen-Eindhoven is gebaseerd op de regels die nu gelden. Voor de zekerheid gaan GS van Brabant de stukken toch eens goed bestuderen en de politieke voelhorens in Den Haag uitsteken. GS hechten er namelijk veel waarde aan dat een provinciaal herindelingsadvies leidt tot een wetsvoorstel dat het haalt in de Tweede en Eerste Kamer. GS willen zorgvuldig handelen en ‘vormfouten-discussie’ voorkomen.

Woord is nu aan PS

Aangezien de provincie nog tot de zomer heeft voor vaststelling van het herindelingsadvies zonder dat de fusiedatum wijzigt, wachten GS op de regels, die dus eind van dit jaar verwacht worden.  Provinciale Staten besluiten volgende week of ze alsnog op 7 december over de fusie van Nuenen en Eindhoven praten, want de beslissing stond voor die datum gepland.