Fusieproces nu echt in de ijskast: Nuenen nog maanden in onzekerheid

7 december 2018 om 13:52
nl
Provinciale Staten hebben vrijdagmiddag in meerderheid besloten het fusievoorstel Nuenen-Eindhoven niet te behandelen. Het betekent dat de fusie nu officieel de ijskast in gaat en Nuenen nog maanden in onzekerheid zit.
Profielfoto van Jan de Vries
Geschreven door
Jan de Vries

Uitstel betekent geen afstel. Zodra nieuwe regels van het Rijk over gemeentelijke herindeling bekend zijn, gaat de discussie verder. Een ding is zeker: Gedeputeerde Staten zijn voorlopig niet bereid het fusievoorstel in te trekken. Het argument dat Nuenen te weinig bestuurskracht heeft, blijft voor GS overeind. Gedeputeerde Anne-Marie Spierings was daar glashelder over.

Oorverdovende stilte
Vrijdagmorgen debatteerden de fracties in PS voorlopig voor de laatste keer over de kwestie. Het werd een vergadering met een oorverdovende stilte.  De coalitiepartijen (VVD, D66, PvdA en SP) zwegen in die vergadering in alle toonaarden. Ze hadden maandagavond in een procedurevergadering al bedacht het voorstel van hun eigen Statenagenda  te halen.  Ze wensten zich niet nog eens in een openbaar debat door de oppositie uit de tent te laten lokken. De inwoners van Nuenen op de tribune moesten maar raden wat er in de hoofden van de fractievoorzitters om ging.

De oppositie deed ook geen moeite meer en beperkte zich vrijdagmorgen tot technische vragen aan gedeputeerde Anne-Marie Spierings. Die legde nog maar eens uit dat het toch echt duidelijk moet zijn wat de nieuwe Haagse regels inhouden voordat er verder gepraat kan worden. En ja, zei ze keer op keer, het proces kan een half jaar uitstel lijden om de fusie toch in 2021 voor elkaar te kunnen krijgen. En nee, ze had geen idee of de komende verkiezingen van invloed zullen zijn op het proces.

Wachten op privacy instellingen...

 

Polarisatie
Voor Nuenen betekent het dat de onzekerheid voortduurt. Het wachten is nu op nieuwe regels van het Rijk zodat de provincie weet of een fusie van Nuenen en Eindhoven de steun van de Tweede Kamer krijgt. Maarten Houben, burgemeester van Nuenen, zei tijdens de inspraakronde die aan de vergadering van vrijdag vooraf ging: “Het fusieproces leidt tot polarisatie in de gemeenteraad van Nuenen. Maar wij gaan  gewoon door met zoeken naar samenwerking in de regio”. 

'Ik moest iets kwijt'
Spierings kreeg vrijdagmorgen alle ruimte om een hoofdrol op te eisen nadat tijdens de voorlaatste vergadering haar verhaal onder tijdsdruk ten dele sneuvelde. Voor het eerst vertelde ze in het openbaar wat het hele fusieproces met haar persoonlijk heeft gedaan. “Ik moest iets kwijt”, zei de na de vergadering. 

Excuses
Ze herinnerde de Statenleden en de inwoners van Nuenen op de publieke tribune er aan dat zij het beleid van het hele college van Gedeputeerde Staten verdedigt. "Het is een stuk van het hele college. Ik heb gemerkt dat niet iedereen zich dat altijd goed realiseerde. Ik heb altijd geprobeerd om het over de inhoud te hebben en nooit iets op de persoon te spelen. Mocht dit ooit door mensen anders zijn ervaren dan wil ik daar graag oprecht mijn excuses voor maken", aldus een licht geëmotioneerde Spierings.

De inwoners van Nuenen op de publieke tribune lieten zich na die woorden horen. Spierings: "Ik hoor aan de geluiden op de tribune dat mijn excuses op hun manier geïnterpreteerd worden". 

Wachten op privacy instellingen...

Inwoners
Nadat de Gedeputeerde weer in haar rol van powervrouw terugkeerde, vertelde ze dat tijdens alle informatieavonden in Nuenen de inwoners zelf nauwelijks aan het woord kwamen. "Het waren altijd raadsleden, burgerraadsleden en andere leden van politieke partijen die het woord voerden. Dat was jammer",  zei Spierings, "Ik kwam naar Nuenen om met de inwoners te spreken en die kwamen, zeker in het eerste deel van de bijeenkomsten, nauwelijks aan het woord."

Het kostte haar tijdens die bijeenkomsten in die zaaltjes soms moeite haar zinnen af te maken. "Maar steeds heb ik de rust bewaard om dat toch te doen", aldus de gedeputeerde. Dat het voorstel nu voorlopig in de ijskast ligt, vindt Spierings vooral heel vervelend voor de inwoners van Nuenen.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.