Slecht nieuws voor omwonenden natuurgebied de Peel, herstel hoogveen gaat door

7 december 2018 om 22:02
nl
Tientallen omwonenden van het gebied Leegveld, dat de provincie wil gaan aanpakken om het hoogveen te beschermen, hebben eind november geprotesteerd tegen deze plannen. Maar de provincie laat vrijdagavond weten dat Provinciale Staten ondanks die protesten het plan ‘PAS Leegveld, Deurne’ heeft vastgesteld. De weg voor het uitvoeren van de herstelwerkzaamheden is dus vrij.
Profielfoto van Jacky Goossens
Geschreven door

De omwonenden zijn vooral bang dat door de maatregelen die de provincie wil nemen, zoals het verhogen van het waterpeil, het gebied een grote, waterige moerasvlakte wordt waar het stikt van de muggen en waar je niet meer lekker doorheen kunt wandelen. De provincie en het waterschap jagen een fata morgana na, zo stelden de actievoerders in november. Het waterschap bracht daar tegenin dat het 'de enige manier is om het unieke hoogveen te beschermen'. 

Nu een meerderheid van de Provinciale Staten, alleen de fracties van CDA en PVV stemden tegen, het plan 'PAS Leegveld, Deurne' heeft vastgesteld, is het mogelijk een aantal delen de natuurbestemming te geven die het hoogveen moet beschermen. Het begrip PAS staat voor: Programmatische Aanpak Stikstof. Volgens de provincie is het gebied te droog en heeft het te hoge stikstofwaardes, waardoor het hoogveenlandschap te verdwijnen. 

Onteigeningsprocedure om grond in handen te krijgen
De provincie is nog in onderhandeling met een aantal grondeigenaren van wie de provincie de grond wil kopen als onderdeel van de herstelmaatregelen. Provinciale Staten heeft er ook in meerderheid mee ingestemd dat als men er niet uitkomt met de eigenaren, de provincie via De Kroon (regering) een onteigeningsprocedure mag starten om de grond in handen te krijgen.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.