Video

Verzet tegen chemische buizen in woonwijk: 'Bewoners minder belangrijk dan economische belangen'

30 december 2018 om 11:00
nl
Een droomhuis is het. De prachtige vrijstaande villa met lap grond die Frank Beekhuis (55) in 2016 koopt in de Helmondse wijk Brandevoort. En dan leest hij een paar maanden later per toeval in de krant dat er onder zijn tuin waarschijnlijk een chemisch buizenstelsel komt te liggen.
Geschreven door

Alles wat op dat stuk grond groeit of staat moet weg voor de veiligheid. Gewaarschuwd is hij nooit. Sterker nog, de gemeente verzekerde hem bij aankoop dat er niks geks in het bestemmingsplan stond. Inmiddels is hij voortrekker in het verzet tegen de buizen en dat leidde al tot een brandbrief van zeven gemeenten aan de minister en Kamervragen in Den Haag.

Al sinds 2011 wordt er gesproken over de pijpleidingen, die gevaarlijke chemische stoffen van de Limburgse chemie-industrie naar de Rotterdamse haven moeten vervoeren. Het is het gevolg van een besluit van het Rijk om het landelijke buizenstelsel van olie en chemische stoffen uit te breiden. 

Helmond kwam aanvankelijk helemaal niet in die plannen voor. Maar verschillende chemiebedrijven besloten dat ze naast een al afgesproken route van Midden-Limburg via Venlo ook een aftakking willen door Zuidoost Brabant. Korter en goedkoper, zo lijken de belangrijkste redenen te zijn.

Definitief
Frank besluit zich in 2016 in het dossier vast te bijten. Hoewel hij gealarmeerd is, wordt hem van verschillende kanten verzekerd dat het om niet meer dan een plan gaat. Er is zeker nog niks besloten en bewoners krijgen nog de kans om zich te laten horen. Maar hoe meer hij te weten komt, hoe bozer hij wordt. Zeker als in een rapport dat hij via een WOB-procedure (Wet Openbaar Bestuur) in handen krijgt plots over een 'definitief voorkeurstracé' wordt gesproken. 

"Er wordt gezegd dat het nog maar een plan is, maar er wordt ondertussen wel concreet aan gewerkt. Wij zijn verbaasd dat het doorgaat zonder dat iemand er iets van weet."

Met zijn actiecomité Buizen Brandevoort voert hij samen met andere bewoners inmiddels actief campagne tegen de buizen. "Het gaat voor een deel over de veiligheid. We vinden dat je buizen met zulke stoffen niet door dichtbevolkt gebied moet laten lopen. Maar het gaat meer over democratie. We zijn als bewoners niet gehoord en ze proberen dit plan er stilletjes doorheen te drukken. De economische belangen wegen zwaarder dan die van bewoners." Zij wijzen erop dat het tracé via Venlo, dat er sowieso al komt, een veel beter alternatief is omdat het niet door dichtbevolkt gebied loopt. 

De gevolgen voor bewoners van Brandevoort en het verderop gelegen Stiphout zijn aanzienlijk. Het tracé loopt dwars door achtertuinen, een sportpark en natuurgebied Stiphoutse Bossen. In de strook, die tussen de 30 en 70 meter breed is, moet voor de veiligheid alle bebouwing en begroeiing verdwijnen. Daarnaast is de verwachting dat de huizenprijzen in de omgeving flink zullen dalen. 

Brandbrief
De gemeente Helmond heeft zich inmiddels ook nadrukkelijk tegen het plan gekeerd. De voltallige gemeenteraad heeft zich uitgesproken en samen met zes andere gemeenten in de regio is er vorige week een brandbrief aan de verantwoordelijke minister Ollongren gestuurd. "Wij verzoeken u dringend toe te zien op een zorgvuldige afweging van nut en noodzaak en de consequenties van dit buisleidingentracé", schrijven ze. GroenLinks stelde eerder al Kamervragen over het tracé.

Frank hoopt nu dat er kritisch naar het geplande tracé wordt gekeken. "De minister moet zelf nog een keer goed kijken. Ze moet een goed beeld schetsen van de nut en noodzaak. En als ze zegt: dit is nuttig. Dan moet er een echt onafhankelijk onderzoek komen waarin dat ondersteund wordt." 

 

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.