Video

Hemel of hel op aarde? Op zoek naar ervaringen op Brabantse kostscholen

10 maart 2019 om 19:27
nl
Hemel of Hel (op aarde): op kostschool in Brabant. "Voor de één was het een straf, voor de ander juist een voorrecht", vertelt René Bastiaanse van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) in Den Bosch. Het BHIC is op zoek naar verhalen van Brabanders, die in hun jonge jaren op een internaat hebben gezeten.
Profielfoto van Rob Bartol
Geschreven door
Rob Bartol

In de jaren vijftig waren er in onze provincie meer dan honderd rooms-katholieke internaten. In die tijd stuurden ouders hun kinderen massaal naar een internaat. Op een nieuwe website zijn alle internaten uit het 'Rijke Roomse leven' terug te vinden. Het was er mooi, maar soms ook verschrikkelijk.

'Eigen verhalen toevoegen'
Het BHIC heeft de internaten in onze provincie online in kaart gebracht met foto’s en verhalen. Elke Brabander die op kostschool heeft gezeten, kan op het nieuwe onderdeel van de website wierookwijwaterenworstenbrood zijn of haar school terugvinden. “En ook haar of zijn eigen verhaal en belevenissen toevoegen”,  zegt  René Bastiaanse van het BHIC. “Want dat is echt de bedoeling van dit nieuwe onderdeel. Delen hoe het was. Ongetwijfeld wordt daar weer op gereageerd door medeleerlingen. En dan zal je zien dat, dat een heel gevarieerd beeld geeft van hoe er over die kostscholen wordt gedacht.” 

Het was verschrikkelijk of het was leuk
Het is geen geheim dat oud-internen hun kostschoolverblijf heel verschillend waarderen. Voor sommigen was het een baken van rust, anderen kijken er vol afschuw op terug. Bastiaanse benadrukt dat er ondanks de vele en gruwelijke verhalen over misbruik (“een Godvergeten schande”) ook jongens en meisjes zijn die daar nooit iets van gemerkt hebben.

"Er was ook een schaduwzijde. Veel kostschoolkinderen zijn getekend door die periode. Sommigen hebben het gevoel gehad niet te zijn gehoord en gezien, zijn zelfs beschadigd, misbruikt of mishandeld. Anderen vragen zich juist af of ze het thuis eigenlijk wel zoveel leuker hadden gehad, want thuis woonde je vaak geïsoleerd op een boerderij en moest je hard meewerken.”

Vriendschap en filmavonden
“Op een kostschool kreeg je goed onderwijs, sloot je hechte vriendschappen, kreeg je dansles, waren er filmavonden en al deze ervaringen droegen bij aan een breder wereldbeeld", zegt Bastiaanse. "Omdat oud-leerlingen ook de ervaringsdeskundigen bij uitstek zijn, willen we hen dan ook wat vragen. Om die ervaringen van toen (nu) online te delen op het nieuwe onderdeel van de website wierookwijwaterenworstenbrood."

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.