Klei als wondermiddel om waterkwaliteit Binnenschelde in Bergen op Zoom te verbeteren

19 maart 2019 om 09:17
nl
Een pakket aan maatregelen moet ervoor zorgen dat de waterkwaliteit van recreatiemeer de Binnenschelde en natuurgebied Markiezaatsmeer sterk wordt verbeterd. Waterschap Brabantse Delta, gemeente, provincie en Brabants Landschap hebben de handen ineengeslagen en beginnen aankomende zomer een proef.
Profielfoto van Robert te Veele
Geschreven door

Het is de laatste jaren flink mis met de kwaliteit van water dat vroeger tot de Oosterschelde behoorde. Vooral de zoete Binnenschelde kampt in de zomermaanden met blauwalg en schadelijke poepbacteriën van ganzen en andere watervogels.

Zout is beste oplossing
Uit het onderzoek blijkt dat de vertroebeling van het water wordt veroorzaakt door een overmaat aan voedingsstoffen (fosfaat) in de oude zeebodem. Hierdoor kunnen allerlei algen snel groeien. Het water zou volgens het waterschap het meest verbeteren als dit weer zout wordt. Maar nu duidelijk is geworden dat de verzilting van het Volkerak-Zoommeer nog jaren op zich laat wachten, willen waterschap en gemeente snel extra maatregelen.

In de zomer begint het waterschap een proef met het plaatsen van cilinders met fosfaatbindende klei in de Binnenschelde. De klei moet er voor zorgen dat het water minder troebel wordt waardoor de waterkwaliteit toeneemt.

Aanpak poepbacteriën
Ook wordt het probleem met de bacteriën die vogels via hun uitwerpselen in het water terechtkomen aangepakt. Zo gaat de gemeente het riet langs het meer vaker maaien en wordt het strand aan de Boulevard nog beter schoongehouden.

Brabants Landschap onderzoekt of er in het brakke Markiezaatsmeer extra eilandjes kunnen worden aangelegd voor broedvogels zoals de kluut en de bontbekplevier. Ook worden de oevers langs de Markiezaatskade natuurlijker gemaakt.

Maatregelen
Als de proef dit jaar positief uitvalt dan worden in 2020 definitieve maatregelen genomen om de waterkwaliteit van het recreatiemeer en het natuurwater te verbeteren.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.