Boeren krijgen extra tijd om aan strengere stikstofregels te voldoen

DEN BOSCH - Veehouders in Brabant krijgen drie maanden extra de tijd om een vergunning aan te vragen om hun stallen aan te passen aan strengere milieueisen. De provincie heeft dit besloten als reactie op een uitspraak van de Raad van State.

Het hoogste rechtsorgaan van ons land haalde onlangs een streep door afspraken die waren gemaakt om de uitstoot van stikstof tegen te gaan. Volgens de Raad van State hield deze zogeheten PAS-methode, Programma Aanpak Stikstof, te weinig rekening met kwetsbare natuur.

Eenmalig uitstel
Een deel van de veehouders heeft hier last van, omdat ze voor 1 januari 2020 een aanvraag zouden moeten indienen. Met het eenmalige uitstel krijgen veehouders wat langer de kans om dit te doen. Dit kan nu tot 1 april 2020.

LEES OOK: Boeren hoeven hun koeien niet op stal te zetten (ook als de buren of milieuorganisaties dat willen)

Door de uitspraak van de Raad van State moet het systeem dat landelijk de gevolgen van stikstof in kaart brengt, aangepast worden. De verwachting is dat dit systeem, dat de naam Aerius heeft, op 1 september bruikbaar is. Tot die tijd is het ook lastig om de effecten in beeld te kunnen brengen. Het proces van vergunningsverlening komt daarna naar verwachting weer op gang.

Meer gevolgen
De uitspraak van de Raad van State heeft niet alleen gevolgen voor bestaande of toekomstige plannen in de agrarische sector. Ook provinciale of gemeentelijke wegenprojecten lopen mogelijk vertraging op vanwege stikstofuitstoot. In Brabant zou het om een paar honderd plannen of reeds in gang gezette activiteiten gaan. Om zo snel mogelijk oplossingen te vinden voor die projecten die van groot belang voor Brabant zijn, heeft de provincie een taskforce ingesteld.

Het gaat bijvoorbeeld om de uitbreiding van Friesland Campina in Veghel, de bouw van een mestfabriek in Oss of om de aanleg van een nieuwe verbinding vanaf de A67 die ten zuiden van Valkenswaard aansluit op de N69.

LEES OOK: Boeren, bedrijven en gemeenten die willen bouwen hebben groot probleem bij krijgen vergunning

Oud-minister Johan Remkes wordt voorzitter van een adviescollege dat zich gaat buigen over de problemen die zijn ontstaan doordat de Raad van State onlangs een streep haalde door het overheidsbeleid rond de uitstoot van stikstof. Remkes is gevraagd binnen twee maanden met een advies te komen voor de korte termijn, gericht op 'de mogelijkheden en onmogelijkheden' voor nieuwe projecten rond natuurgebieden. Binnen een jaar moet er ook een advies liggen voor de langere termijn, met daarin voorstellen voor een nieuwe aanpak van de uitstoot van stikstof.