1 op de 5 huizen kan worden verwarmd met energie uit het water van meren en rivieren

17 juli 2019 om 16:54
Door thermische energie ontstaat er minder blauwalg.
Door thermische energie ontstaat er minder blauwalg.
1 op de 5 huizen en andere gebouwen in Brabantse dorpen en steden kan worden verwarmd met energie die uit het oppervlaktewater wordt gehaald. Dat blijkt uit een brief van Gedeputeerde Staten.
Profielfoto van Jan de Vries
Geschreven door
Jan de Vries

Nu Nederland op zoek is naar alternatieve vormen van energie komt ook Brabantse beken, meren en rivieren in beeld. Uit nationaal onderzoek is gebleken dat de helft van de energie die nodig is voor verwarming en koeling van verstedelijkte gebieden, uit water kan worden gewonnen. Voor Brabant gaat het om eenvijfde deel van de benodigde energie.

Energie uit oppervlaktewater heet thermische energie. Die wordt gewonnen met pompen en warmtewisselaars. De temperatuurverschillen worden omgezet in energie en die wordt met warmtepompen naar gebouwen geleid. Volgens de Unie van Waterschappen is het maken van dergelijke voorzieningen relatief eenvoudig.

Het systeem heeft een bijkomend voordeel. Doordat het oppervlaktewater in de zomer wordt gekoeld ontstaan er minder bacteriën en maakt blauwalg minder kans. Volgens gedeputeerde Anne-Marie Spierings biedt thermische energie kansen om de Brabantse energievoorziening duurzamer te maken.

Wachten op privacy instellingen...