Tracé omstreden hoogspanningsleiding gewijzigd, maar niet in Zevenbergschen Hoek

25 september 2019 om 12:41
Stil protest langs de leidingenstraat in Bergen op Zoom. (foto: Raoul Cartens)
Stil protest langs de leidingenstraat in Bergen op Zoom. (foto: Raoul Cartens)
Weinig tevreden gezichten woensdag in Zevenbergschen Hoek. In West-Brabant neemt minister Eric Wiebes bijna overal het advies over van gemeenten, bewoners en maatschappelijke organisaties over de omstreden 380KV-hoogspanningsleiding, maar niet in Zevenbergschen Hoek. Hier heeft het ministerie besloten een eigen plan én lijn te trekken. De gemeente Moerdijk, waar het dorp onder valt, is 'buitengewoon teleurgesteld'.
Profielfoto van Ron Vorstermans
Geschreven door
Ron Vorstermans

Wethouder Désirée Brummans van de gemeente Moerdijk is ‘buitengewoon teleurgesteld' over de keuze van de minister in Zevenbergschen Hoek. “Geld wint het hier van leefbaarheid. Maar leefbaarheid en draagvlak moeten zwaarder wegen dan kosten is altijd ons uitgangspunt geweest. Het is dan ook een bittere pil dat de minister nu een andere keuze maakt”, zegt de wethouder. Ze gaat woensdagavond nog praten met de 'gedupeerde' inwoners van het dorp.

Al jaren wordt besproken waar de hoogspanningslijn precies moet komen. Begin 2022 gaat de aanleg van start. De hoogspanningsleiding in West-Brabant, een deel van Midden-Brabant en de provincie Zeeland is nodig vanwege de toenemende vraag naar stroom en voor de levering van elektriciteit die windmolens aan de kust opwekken.

Het besluit van Wiebes, de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK), werd woensdagochtend gedeeld tijdens een presentatie van de plannen in het gemeentehuis van Etten-Leur. Er werd verwacht dat het ministerie het tracé dat werd voorgesteld door de ‘samenwerkende overheden’ in Brabant zou overnemen, maar dat is - grof genomen - alleen bij tien van de elf adviespunten het geval.

Afwijkingen van advies
In Zevenbergschen Hoek gaat de minister niet mee in het gegeven advies, naar eigen zeggen omdat hij ‘de criteria op een andere manier weegt’. “Zo wordt in het advies niet veel rekening gehouden met de kosten. Daar kan ik niet in meegaan”, besluit de minister.

De voorkeursvariant van de gemeenten wordt dus genegeerd. Die variant zou ervoor hebben gezorgd dat er in Zevenbergschen Hoek zeven huizen (bijna) niet onder de hoogspanningslijn komen te liggen. De meerkosten van dat plan zijn ruim elf miljoen euro en die kosten zijn dat volgens de minister niet waard.

De variant van het ministerie zelf scoort volgens Wiebes bovendien beter op het vlak van landschap, tijdelijke overlast voor bewoners en nettechniek. Een ander advies uit de regio werd ook in de wind geslagen: een extra knik van de lijn nabij ’s Gravenmoer, zodat de lijn verder van zowel 's Gravenmoer als Waspik komt te liggen.

“Deze knik leidt echter niet tot minder gevoelige bestemmingen en leidt ook op landschap, natuur en nettechniek niet tot een betere score. Deze knik levert twintig miljoen euro aan extra kosten op. Ik acht deze knik daarom niet proportioneel”, besluit Wiebes.

Omstreden lijn
De lijn loopt van Rilland in Zeeland via West-Brabant naar het Land van Heusden en Altena. In vrijwel elk dorp in West-Brabant waren actiegroepen tegen de plannen. Uiteindelijk, om toch een tracé te kiezen, besloot de minister advies te vragen aan betrokken gemeentebesturen en maatschappelijke organisaties.

In november houden het Ministerie van EZK en netbeheerder TenneT vier inloopavonden voor geïnteresseerden in de besproken regio's. Waar en wanneer zij zullen plaatsvinden wordt binnenkort duidelijk.

Eerder was al duidelijk dat de lijn bij Bergen op Zoom onder de grond komt te liggen. Dankzij nieuwe technieken past die leiding in het bestaande buizenstelsel. Dat betekent dat er minder bos gekapt hoeft te worden om er hoogspanningsmasten neer te zetten.

Tip ons!
Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Wachten op privacy instellingen...