Video

Verkeer en aanpak ondermijning speerpunten provinciebegroting, ruim een kwart van het geld daarheen

4 oktober 2019 om 11:12
nl
Verkeer en de aanpak van ondermijning, daarheen gaat de komende vier jaar het meeste provinciegeld. Dit blijkt uit de begroting van Gedeputeerde Staten. Van de 500 miljoen die de komende jaren vrijkomen, gaat 72 miljoen naar deze twee speerpunten. Ook het aanpakken van de verdroging staat hoog op de agenda. Er is minder geld beschikbaar dan in de voorgaande jaren. Dit komt, omdat het potje met inkomsten uit de verkoop van Essent-aandelen aan het opdrogen is.
Profielfoto van Hans Janssen
Geschreven door

GS heeft in de eerste honderd dagen sinds zijn aantreden ook vooruit gekeken, "om er voor te zorgen dat het in het Brabant van 2030 prettig, veilig en gezond leven blijft."

'Kom met ideeën'
Provinciale Staten wordt uitgedaagd om met concrete ideeën te komen; zij gaan hierover op 8 november met GS in debat. Er zullen dan naar verwachting in ieder geval harde noten worden gekraakt over het voornemen om de motorrijtuigenbelasting jaarlijks met 2,5 procent te verhogen.

LEES OOK: Oppositie over bestuursakkoord: niks nieuws en CDA heeft zich laten afschepen

Het verkeer krijgt in de nabije en verre toekomst een impuls van ruim 55 miljoen. Er wordt weliswaar al hard aan de weg gewerkt, zoals de verbreding van de A58 en de A67, maar onder meer de bereikbaarheid van de Brainportregio rond Eindhoven blijft een hoofdpijndossier. Verkeersgedeputeerde Christophe van der Maat rekent bij de aanpak hiervan op medewerking van plaatselijke overheden, maar ook van het kabinet. Ook het spoor, het busvervoer en projecten als deelauto’s moeten extra aandacht krijgen, meent het dagelijks bestuur van de provincie.

'Structurele aanpak'
Opvallend is het bedrag van zeventien miljoen dat GS wil steken in het ondersteunen van gemeenten in hun strijd tegen ondermijning. Het college hoopt zo incidentenpolitiek te voorkomen. Misstanden op recreatieparken of bij sportverenigingen moeten niet alleen geconstateerd worden, maar ook structureel aangepakt worden.

"We willen sportclubs bijvoorbeeld helpen die zich afvragen hoe ze zich kunnen wapenen tegen foute sponsors", zegt gedeputeerde Renze Bergsma van Veiligheid. "Maar de aanpak van ondermijning vraagt ook om meer kennisvergaring, daar gaan we ook mee aan de slag." Verder wil hij de samenwerking met de Taskforce Brabant-Zeeland intensiveren.

LEES OOK: Brabant heeft er een probleem bij: één op drie vakantieparken dreigt te verloederen

Maatregelen tegen verdroging
De landbouw moet het met ogenschijnlijk relatief weinig geld doen (twaalf miljoen), maar eerder is al het nodige beschikbaar gesteld voor onder meer de herstructurering van de veehouderij. Bovendien zal de landbouw, maar ook de natuur, baat hebben bij maatregelen tegen bijvoorbeeld de verdroging.

Ongeveer een kwart van de bedachte uitgaven is bestemd voor economie en nieuwe opleidingen. GS wil met een Actieplan Arbeidsmarkt en Talent bijdragen aan het ontwikkelen, aantrekken, benutten en behouden van talent voor Brabant. Voor onder meer cultuur, erfgoed en sport wordt 37 miljoen uitgetrokken. Om woningtekort en leegstand in stad én dorp terug te dringen is zestien miljoen gereserveerd.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.