Boeren die adempauze willen moeten nog twee weken wachten op helderheid provinciaal stikstofbeleid

11 oktober 2019 om 19:52
Hermen Vreugdenhil (voorgrond) tijdens het debat van afgelopen vrijdag.
Hermen Vreugdenhil (voorgrond) tijdens het debat van afgelopen vrijdag.
Boeren hebben vrijdagavond van Provinciale Staten geen antwoord gekregen op de vraag die ze vrijdagmorgen het meest op de lippen brandde: krijgen we meer tijd om onze stallen milieuvriendelijk te maken? Een motie van de oppositiepartijen om dat voor elkaar te krijgen, kreeg geen meerderheid. Wel zegde gedeputeerde Rik Grashoff (GroenLinks) toe, dat hij wil nadenken over vergroting van de speelruimte voor de boeren.
Profielfoto van Jan de Vries
Geschreven door
Jan de Vries

De tijd dat Brabant algemene maatregelen neemt voor de hele agrarische sector, zoals in 2017, is ook voorbij. Voortaan wordt per gebied bekeken welke maatregelen daar nodig zijn.

Pluizige hommels aaien
Provinciale Staten debatteerden vrijdag over het stikstofbeleid. De honderden aanwezige boeren, van wie slechts een handjevol tot het einde bleef, hoorden in de Statenzaal vooral bekende standpunten. Het hele scala kwam voorbij. Van natuurliefhebber Janneke van Kessel van D66 die net als vroeger ook in de toekomst nog pluizige hommels wil aaien tot klimaatontkenner Maikel Boon van de PVV die vindt dat het aantal Natura 2000-gebieden teruggedrongen moet worden.

Het debat was aangevraagd door Hermen Vreugdenhil (CU/SGP). Namens de oppositiepartijen vroeg hij een adempauze voor de boeren. Want, aldus de oppositie, er komen allerlei nieuwe (sanerings)regelingen van het rijk aan om de stikstofuitstoot in alle sectoren terug te dringen en dan is het niet aan de provincie Brabant om nu “met hagel op de boeren te schieten”, zoals Vreugdenhil het verwoordde.

Meer tijd voor de boeren kan worden geregeld in de interim omgevingsverordening, een soort “provinciale wet”. Provinciale Staten stellen die op 25 oktober vast. De oppositie wil dat die behandeling wordt opgeschoven zodat er meer tijd is om na te denken over meer speelruimte voor de boeren, die dan in die “wet” kan worden opgenomen. Uitstel van die behandeling betekent automatisch dat boeren niet voor 1 april 2020 een vergunning voor een milieuvriendelijke stal hoeven aanvragen, zoals onlangs door de provincie is besloten.

Friesland haakt af
Er is volgens Vreugdenhil de laatste tijd zoveel veranderd. Het rijk wil bijvoorbeeld dat er maatregelen per gebied worden genomen in plaats van algemene maatregelen voor een hele sector. Nog tijdens het debat werd bijvoorbeeld bekend dat de provincie Friesland de strenge stikstofmaatregelen die alle twaalf provincies samen hebben afgesproken, weer heeft ingetrokken. #zwaktebod twitterde D66-statenlid Arend Meijer.

 

Wachten op privacy instellingen...

Vreugdenhil bepleitte dat er meer tijd genomen moet worden om die zogenoemde gebiedsgebonden maatregelen uit te werken. Coalitiepartijen CDA en VVD willen wel meedenken maar ze houden vooralsnog vast aan die datum van 25 oktober. “Wat weet je dan meer dan nu?”, verzuchtte Hermen Vreugdenhil.

Regelmatig naar de interruptiemicrofoon
Vooral CDA-woordvoerster Ankie de Hoon bracht de CU/SGP-politicus regelmatig naar de interruptiemicrofoon. “Als u zo graag wilt meedenken dan kunt u er toch mee beginnen die datum van 25 oktober op te schuiven zodat we meer tijd hebben om te denken”, zei Vreugdenhil.

Daar wilde De Hoon niet aan. Ze erkende wel dat de strenge milieumaatregelen voor boeren zoals die in het bestuursakkoord van de provincie staan aan het schuiven zijn nu bijvoorbeeld de PAS-wetgeving in de prullenbak is verdwenen. “We willen nu dus alle data tegen het licht houden en de komende tijd bekijken wat dat betekent." Vreugdenhil bleef hopen dat er bij het CDA misschien iets te halen viel. De Hoon gaf geen krimp.

Toen er gestemd moest worden over de motie van de oppositie om de datum van 1 april 2020, waarop boeren een vergunning voor milieuvriendelijke stallen moeten hebben ingediend, te heroverwegen, zei De Hoon: "Wij zijn tegen maar wij komen over twee weken met een amendement dat verder strekt." "Ik kijk er reikhalzend naar uit", zei Vreugdenhil.

Gedeputeerde Rik Grashoff (GroenLinks) liet ook wat ruimte. Hij wil de komende twee weken nadenken over extra speelruimte voor boeren. Die denkoefening wil hij dan voor 25 oktober aan Provinciale Staten presenteren. Grashoff maakte meteen duidelijk dat er wat hem betreft geen sprake kan zijn van uitstel. Volgens Vreugdenhil deed de gedeputeerde vooral een handreiking om de coalitie te redden.

ZLTO-bestuurder Janus Scheepers betreurde het dat er nu nog twee weken extra wordt nagedacht. "We hadden namelijk morgen al kunnen beginnen met goed beleid", zei hij.

Wachten op privacy instellingen...