Toch hoogspanningslijn in Zevenbergschen Hoek, minister wijkt niet van besluit af

4 november 2019 om 21:49
nl
Er komt toch een hoogspanningslijn die door Zevenbergschen Hoek loopt. Minister Wiebes wijkt niet af van zijn eerder besluit over het tracé. De gemeente had hem gevraagd nog eens naar zijn plan te kijken, maar Wiebes denkt niet dat de leefbaarheid wordt aangetast.
Profielfoto van Malini Witlox
Geschreven door

Al jaren wordt besproken waar de 380kv-hoogspanningslijn precies moet komen. Begin 2022 gaat de aanleg van start. De komst van de hoogspanningsleiding in West-Brabant, een deel van Midden-Brabant en de provincie Zeeland is nodig vanwege de toenemende vraag naar stroom en voor de levering van elektriciteit die windmolens aan de kust opwekken.

Actiegroepen
De lijn loopt van Rilland in Zeeland via West-Brabant naar het Land van Heusden en Altena. In vrijwel elk dorp in West-Brabant kwamen actiegroepen in opstand tegen de plannen, die onder meer bang waren voor bomenkap. Uiteindelijk, om toch een tracé te kiezen, besloot de minister advies te vragen aan betrokken gemeentebesturen en maatschappelijke organisaties.

Een groot deel van de plannen zijn daarna bijgeschaafd. Minister Wiebes is alleen niet van plan om dit in Zevenbergschen Hoek te gaan doen. Hij stelt dat de leefbaarheid niet ernstig wordt aangetast. Bovendien is het alternatieve plan veel duurder.

De gemeente Moerdijk laat weten dat de gemeente nu 'weinig meer kan doen om de tracékeuze te beïnvloeden'. "Juridisch gezien zijn de mogelijkheden beperkt. Het ministerie stelt nu een Rijksinpassingsplan op. Wanneer dit plan ter inzage wordt gelegd, kan de gemeente een zienswijze indienen. Verder zijn voor de gemeente geen juridische mogelijkheden meer beschikbaar."

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.