'Monsteropgave’: in 2030 moet Brabant 50 procent minder CO2 uitstoten

DEN BOSCH - Brabant moet in 2030 vijftig procent minder koolstofdioxide (CO2) uitstoten dan in 1990. Dat geldt voor boeren, bedrijven en burgers. Een meerderheid van Provinciale Staten heeft daar vrijdag mee ingestemd. Het landelijke Klimaatakkoord en de Klimaatwet zetten in op 49 procent. De ambities van Brabant reiken een procentje verder.

Hoe dat in onze provincie wordt bereikt, wordt de komende jaren duidelijk. Alle mogelijkheden kwamen in de vergadering van Provinciale Staten langs, van meer zonnepanelen tot kerncentrales. Eén ding staat voor de Statenleden vast: geen energietransitie zonder draagvlak onder de Brabanders. Energietransitie is de overgang naar een nieuwe manier van energie opwekken.

Nadat het landelijke Klimaatakkoord via zogenoemde Klimaattafels tot stand was gekomen, is het nu aan de provincies te beslissen hoe zij de doelen willen bereiken. Brabant vindt de energietransitie een speerpunt, omdat de provincie daar veel invloed op heeft door ruimtelijke ordening, vergunningverlening, natuur, landbouw en de aanleg van wegen.

Klimaatadepten en klimaatontkenners
De discussie over het klimaatakkoord verliep vrijdag langs de bekende lijnen. Aan de ene kant de klimaatadepten, aan de andere kant de klimaatontkenners. Aan elke kant werden wetenschappers aangeroepen om het eigen gelijk te halen.

Een meerderheid van de Staten wil meewerken maar dan wel op z’n Brabants. Dat betekent dat draagvlak vanuit de bevolking van het allergrootste belang is. De komende tien jaar zal er zoveel mogelijk met de Brabanders worden gepraat over die energietransitie.

Alex Panhuizen van de VVD noemde het terugdringen van de uitstoot een monsteropgave. “Dat kan alleen als alle Brabanders kunnen meepraten zodat er draagvlak ontstaat. Daarbij moet iedereen gehoord worden, voor- en tegenstanders van de energietransitie. Er mogen geen taboes zijn. Er moet ook gesproken kunnen worden over kernenergie en opwekking van energie door middel van thorium”.

Geen biomassacentrales
Wat de meeste partijen niet bovenaan hun lijstje hebben staan, zijn biomassacentrales. Forum voor Democratie wilde via een motie afdwingen dat Brabant stopt met biomassacentrales. Volgens gedeputeerde Anne-Marie Spierings kan dat niet. Als iemand een vergunning voor zo’n centrale indient, is Brabant wettelijk verplicht die vergunning in behandeling te nemen.

“Maar ik kan u wel vertellen dat ik niet veel vrienden heb onder mensen met plannen voor biomassacentrales, want ik ben er niet voor. Ik zal die aanvragen dan ook niet stimuleren. Dat wil ik in het openbaar nog wel eens zeggen ook al levert mij dat weer een paar emails op”, aldus de gedeputeerde.