Staatssecretaris Defensie naar Gilze en Rijen voor persoonlijk gesprek met verontruste inwoners

4 december 2019 om 22:58
nl
Staatssecretaris Barbara Visser van Defensie reist in januari af naar Gilze en Rijen voor een persoonlijke ontmoeting met de inwoners van deze gemeente. Ze hoopt dan de onrust weg te nemen die is ontstaan over de voorgenomen uitbreiding van de activiteiten op vliegbasis Gilze-Rijen. Dit werd woensdagavond door Defensie aangekondigd.
Profielfoto van Frits van Otterdijk
Geschreven door

De inwoners en gemeente Gilze en Rijen waren vernietigend over de eerste reactie die Defensie gaf op toekomstige plannen voor de basis. "Er wordt voorbijgegaan aan alle klachten", zo mopperde een van de vele insprekers. "Pappen en nathouden", klaagde een ander.

Aangepaste reactie
Het commentaar werd gespuid tijdens een bijeenkomst van de Commissie Overleg& Voorlichting Milieu van de vliegbasis. Hierin zijn alle partijen vertegenwoordigd, die iets met dit militaire vliegveld te maken hebben. Na deze stortvloed aan kritiek, kondigde Defensie aan dat staatssecretaris Visser zelf naar Gilze en Rijen zal afreizen. Ze komt dan met een tweede, aangepaste reactie en bespreekt die met de inwoners.

"Dat zal dan de basis moeten worden voor een verdere dialoog", aldus een woordvoerder van de gemeente. Hij kon nog niet zeggen wanneer de ontmoeting plaats zal vinden.

Bouwstop
De leefbaarheid van de dorpen Molenschot, Hulten en Gilze en Rijen staat onder druk door de directe aanwezigheid van de vliegbasis. Behalve de geluidsoverlast is ook de bouwstop voor de kleine kernen een doorn in het oog. Maar liefst achthonderd zienswijzen zijn ingediend, maar Defensie lijkt vooralsnog niet mee te bewegen.

Tijdens de vergadering bleek dat ook de provincie zich ernstig zorgen maakt en de inwoners en gemeente steunt in de kritiek.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.