40 miljoen nieuwe bomen komen erbij in Brabant én ze komen overal

31 januari om 06:00
Wachten op privacy instellingen...
Omroep Brabant
Bomen, ze komen overal
1/2 Bomen, 40 miljoen bomen komen erbij in Brabant én ze komen overal
Provinciebestuurder Rick Grashoff gaat misschien wel de geschiedenis in als de ‘bosbaas’ van Brabant. De komende tien jaar krijgt Brabant 40 miljoen nieuwe bomen. 8000 hectare komt op bestaande natuurgebieden te staan en 5000 hectare op 'nieuwe grond'. Boswachter Floris Hoefakker van Staatsbosbeheer is superenthousiast over het plan.
Profielfoto van Rob Bartol
Geschreven door
Rob Bartol

“Fantastisch natuurlijk, het is een enorme boost voor onze Brabants natuur”, zegt de boswachter. De plannen van de provincie om 13.000 hectare extra bos te gaan aanplanten, waarover Omroep Brabant al eerder publiceerde, zijn officieel én gedeputeerde Rick Grashoff mag de ambitieuze plannen toelichten.

Samenvattend: Brabant heeft al 70.000 hectare bos en daar komt nog eens 13.000 hectare bij. Die uitbreiding moet over tien jaar klaar zijn en er zijn vele miljoenen mee gemoeid. Extra bossen zijn beter voor het klimaat en voor ons leefmilieu. Voor een flink deel van het nieuwe bosgebied, maximaal 5000 hectare, worden nog plekken gezocht. Want ook Brabant is overbevolkt, daarom worden ondernemers gezocht die grond bezitten.

“Voor die 5000 hectaren willen we vooral ook samenwerken met ondernemers om percelen nieuw bos economisch te benutten. Dan kun je denken aan recreatiebos, een voedselbos of een productiebos", zegt de gedeputeerde. Ook landbouwgrond en weilanden kunnen in bos veranderen.

Veestapel reduceren?
“We gaan er van uit dat we maximaal 5000 hectare bos buiten de natuurgebieden kunnen realiseren. Of we dat gaan halen, hangt ook mede af van de belangstelling die daarvoor is. Maar realiseer je: het gaat om een zeer klein percentage van de totale landbouwgrond.”

De gedeputeerde wil niet ingaan op de vraag of je op deze manier ook de veestapel in Brabant kan reduceren. “Dat is een heel andere discussie.”

Eerste boom volgend jaar
Naast de aanleg van nieuw bos worden de oude bossen aangepakt. Er worden andere soorten bomen aangeplant in een grotere diversiteit en er wordt begonnen met het verbeteren van de bodem. De eerste boom van de 13.000 hectare nieuw bos, wordt volgend jaar geplant.

Wachten op privacy instellingen...