'Regering laks, neem voorbeeld aan Brabant', zegt Kamerlid Henk van Gerven over aanpak coronavirus

10 maart 2020 om 18:43
nl
“Het kabinet reageert te laks op de uitbraak van het coronavirus. De regering loopt achter de feiten aan en had eerder voor de aanpak moeten kiezen, zoals die vandaag door de drie Veiligheidsregio’s in Brabant bekend is gemaakt.”
Profielfoto van Hans Janssen
Geschreven door

Duidelijke taal van Henk van Gerven uit Oss. Hij is Tweede-Kamerlid voor de SP en maakt zich grote zorgen. Niet alleen omdat hij volksvertegenwoordiger is, maar vooral ook, omdat hij ruim twintig jaar in Oss huisarts is geweest en dus weet wat ziekte met mensen kan doen. Van Gerven heeft zich als Kamerlid onder meer jarenlang bekommerd om mensen die Q-koorts hebben opgelopen.

'Totale ontwrichting dreigt'
Van Gerven: “Waarom worden landelijk niet zulke maatregelen genomen als in Brabant? De GGD’s staat het water al tot aan de lippen en er dreigt een groot beddentekort in ziekenhuizen. De kans op een epidemie en daarmee een totale ontwrichting van de samenleving is zeer aanwezig. Er dreigen hier echt Italiaanse toestanden”, klinkt het uiterst bezorgd uit de mond van Van Gerven.

Hij zou dinsdagavond met de andere leden van de Vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport in Den Haag worden bijgepraat over het coronavirus. Van Gerven liet zich als vast commissielid vervangen door een collega-Kamerlid van de SP. Hij volgde het advies van het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) op om deze dagen waar mogelijk thuis te werken. Dit advies geldt vooral voor mensen uit Brabant.

'Behoorlijk ingrijpend'
Jaap van Dissel, hoofd infectieziekten van het RIVM, noemde tijdens het overleg het besluit dat de burgemeesters van de drie grote gemeenten in onze provincie hebben genomen 'behoorlijk ingrijpend.' "Er wordt daar hard aan getrokken om te trachten de verspreiding in te perken", aldus Van Dissel. De komende week zal worden bekeken, zo voegde hij eraan toe, welke maatregelen nog meer nodig zijn binnen of buiten Brabant.

Zo is Van Dissel benieuwd naar de uitkomsten van een genetisch onderzoek dat door het Erasmus MC in Rotterdam wordt gehouden. De medewerkers van dit ziekenhuis hopen er zo achter te komen waar de infectie is opgelopen en hoe het kan dat hiervoor nog niet één bron kan worden aangewezen. Er blijken diverse variaties van het coronavirus rond te waren.

Van Dissel was overigens uitermate te spreken over de opstelling van de ruim duizend werknemers van de ziekenhuizen in Brabant, die zich afgelopen weekend op zo'n korte termijn hebben laten testen op besmetting met het coronavirus.

Niet te vroeg juichen
Van Dissel zei verder dat er geen vergaande conclusies moeten worden verbonden aan het relatief lage aantal patiënten dat er, landelijk gezien, dinsdag is bijgekomen. "Zo'n tendens moet je over meer dagen beoordelen. Bovendien worden de cijfers om twee uur 's middags bekend gemaakt, wat niet wil zeggen dat er later op de dag geen gevallen meer bijkomen", aldus Van Dissel.

Hij sprak de hoop uit dat het ook mogelijk zou moeten zijn om te kunnen melden hoeveel mensen genezen zijn verklaard. "Zo'n teller kan een belangrijk signaal zijn wat de burger moed zou kunnen geven. We hopen de verspreiding te kunnen beperken, maar ondertussen ben je ook afhankelijk van wat er in de landen om ons heen gebeurt", aldus de RIVM-directeur, die de lenteachtige weersvoorspelling voor de komende dagen als een lichtpuntje ziet, omdat het virus bij een hogere temperatuur minder lang overdraagbaar is.

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze speciale themapagina.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.