Vernietigend rapport over woon- en thuiszorgorganisatie Altenastaete, directeur reageert

13 maart 2020 om 11:51
nl
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft Altenastaete in Nieuwendijk keihard op de vingers getikt. In een vernietigend rapport stelt de IGJ dat de woon- en thuiszorgorganisatie voor ouderen grotendeels onvoldoende scoort op het gebied van patiëntveiligheid, medicatieveiligheid, deskundigheid van het personeel en kwaliteit van de zorg.
Profielfoto van Rob Bartol
Geschreven door
Rob Bartol

Directeur Ilonka de Waal was tot nu toe terughoudend met reacties op de bevindingen van de IGJ, voor Omroep Brabant maakt zij een uitzondering. "De IGJ heeft ons vier maanden de tijd gegeven om aan te tonen dat we verbeteringen aanbrengen."

'Van pis doordrenkte stoelen'
Sinds het najaar ligt Altenastaete zwaar onder vuur door onthullingen in het onderzoeksprogramma Pointer en Reporter Radio over 'wanbeleid, falende zorg en van pis doordrenkte stoelen'.

De programma's noemden een aantal misstanden:

  • Altenastaete maakte in 2017 36% winst en in 2018 zelfs 51%, terwijl volgens een hoogleraar van Tilburg University 5% normaal is.
  • De zorginstellling zou kosten in rekening brengen voor diensten die niet worden geleverd.
  • Er is te weinig personeel en personeel krijgt overuren niet betaald.
  • Altenastaete bestaat uit een constructie van bv'tjes waar miljoenen doorheen stromen.

Gealarmeerd door deze aantijgingen ging ook de inspectie langs. Tijdens dat bezoek zegt een bestuurder van Altenastaete de verhalen in de media niet te herkennen. De iIJG bracht een week geleden de eindconclusies van de inspectie naar buiten en die zijn ontluisterend.

De geboden zorg schiet op twaalf van de veertien getoetste criteria tekort.

De inspectie constateert dat de geboden zorg in Nieuwendijk op twaalf van de veertien getoetste criteria tekortschiet. Een aantal genoemde puntent:

  • Er is onvoldoende deskundigheid in de organisatie, waardoor er weinig zicht is op risico's en verbeterpunten.
  • De zorgverlener kent de cliënt en zijn wensen en behoeften onvoldoende.
  • Een cliënt kan onvoldoende regie voeren over zijn leven.
  • Zorgverleners hebben vaak geen actueel medicatieoverzicht.
  • Medicatie wordt vaak niet veilig en hygiënisch bewaard.

Directeur Ilonka de Waal over de eindconclusies: “Hierin herken ik mij grotendeels. Altenastaete is blij met het rapport omdat het zich hierdoor juist kan verbeteren.”

Volgens haar is het rapport aanleiding voor een plan van aanpak. “Om niet alleen de knelpunten aan te pakken, maar direct ook te kijken naar andere criteria hebben we ons aangemeld voor het programma Waardigheid en Trots op locatie. Altenastaete laat zich de komende maanden vanuit dit programma scannen op de kwaliteitsthema’s.”

Volgens Directeur De Waal wordt er ook met expertise van buitenaf aan de tekortkomingen gewerkt. "Een coach geeft ons richting bij de verbeterpunten en helpt ons bij het uitwerken en oppakken van het plan van aanpak dat we zo verder uitwerken en oppakken."

'De schouders eronder'
Ondanks heftige kritiek op het beleid en zorg van de organisatie blijven de medewerkers staan voor hun taak, aldus De Waal. “De sfeer in Altenastaete is nog steeds goed. Alle medewerkers willen de schouders eronder zetten om de zorg aan onze bewoners en cliënten voort te kunnen zetten en verbeterpunten aan te pakken.”

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) eist van Altenastaete dat het op 1 juni de zaken op orde heeft. “De zorgaanbieder moet voldoen aan de normen uit de wet- en regelgeving en veldnormen. De inspectie verwacht vier maanden na vaststellen van het rapport, uiterlijk 1 juni, een resultaatverslag.”

Over die toekomst zegt De Waal het volgende. “Altenastaete zal een toegevoegde waarde houden in het zorgaanbod in het Land van Heusden en Altena.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.