Meer vliegverkeer Eindhoven Airport lijkt belangrijker dan minder geluidshinder, vindt provincie

8 juli 2020 om 23:01 • Aangepast 20 juli 2020 om 21:08
nl
De provincie Brabant is bang dat het terugdringen van de overlast van vliegtuigen ondergeschikt wordt gemaakt aan het aantal vluchten van en naar Eindhoven. Dit staat in een reactie van Gedeputeerde Staten (GS) op de ontwerp-luchtvaartnota en een plan voor een onderzoek naar de gevolgen van het vliegverkeer voor het milieu.
Profielfoto van Hans Janssen
Geschreven door

Beide notities zijn opgesteld door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het dagelijks bestuur van de provincie vindt dat die veel minder concreet zijn dan het advies van een commissie die de toekomst van Eindhoven Airport onderzocht. Deze stond onder leiding van oud-staatssecretaris Pieter van Geel uit Stiphout. Voornaamste conclusie was dat het vliegveld alleen mag groeien als de geluidsoverlast flink wordt teruggebracht. Van Geel spreekt van 30 procent minder hinder in 2030; in de stukken van het rijk ontbreken die getallen, volgens GS.

'Van kastje naar de muur'
Het provinciebestuur maakt zich ook zorgen over hoe en waar burgers terecht kunnen met klachten. “Burgers hebben te vaak het gevoel dat zij van het kastje naar de muur worden gestuurd, terwijl niemand verantwoordelijkheid neemt”, klinkt het streng in de Brabantse zienswijze. Donderdag is de laatste dag dat overheden, bedrijven of particulieren kunnen reageren op de plannen die de overheid heeft met de luchtvaart.

De provincie mist hierin ook een visie op de toekomst van (de militaire) Vliegbasis Eindhoven. Volgens GS komt de militaire luchtvaart in de nota ‘maar zeer beperkt’ aan bod. Het provinciebestuur had gerekend op één luchtvaartnota en spreekt van een ‘gemiste kans’, te meer daar op en rond vliegvelden ook diverse activiteiten met zweefvliegtuigen en drones plaatsvinden. Het zou van ambitie getuigen wanneer voor vooral burgers duidelijk wordt wat hun mogelijkheden zijn, aldus GS.

'Buiten beschouwing'
In de zienswijze staat ook dat de andere vliegvelden in Brabant enigszins buiten beschouwing zijn gebleven. Het provinciebestuur doelt hierbij op Kempen Aiport in Budel en Breda International Airport in Bosschenhoofd. Wel worden ze genoemd om eventueel een deel van het kleine vliegverkeer van Lelystad Airport over te nemen. ‘Brabant’ laat op voorhand weten dat hiervan alleen sprake kan zijn waarin het past binnen de bestaande vergunningen voor deze luchthavens.

De gemeente Son en Breugel heeft ook gereageerd. Ze vraagt onder meer om aandacht voor de trein als alternatief voor vervoer tot 750 kilometer. Net als de provincie worden vraagtekens gezet bij de concrete uitwerking van de balans tussen economische belangen en hinder.

Burgemeester en Wethouders hebben hun collega's van buurgemeente Eindhoven gevraagd om namens de regio één signaal af te geven naar het kabinet. De voornaamste boodschap: een duurzame luchtvaart in Nederland met oog voor een gezonde leefomgeving . De zienswijzen van de diverse overheden en andere belanghebbenden worden meegewogen en betrokken bij de definitieve Luchtvaartnota, die het kabinet eind 2020 vaststelt.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.