12.000 nieuwe huizen per jaar nodig, want er komen nóg veel meer Brabanders

16 september 2020 om 11:50 • Aangepast 23 september 2020 om 11:54
nl
De bevolking in Brabant gaat volgens een nieuw onderzoek veel harder groeien dan eerder werd voorspeld. In 2050 is het aantal Brabanders waarschijnlijk met 280.000 mensen gegroeid naar ruim 2,8 miljoen. Er zijn daarom de komende tien jaar 12.000 huizen extra per jaar nodig.
Profielfoto van Ron Vorstermans
Geschreven door
Ron Vorstermans

Dat blijkt uit de nieuwe zogenoemde bevolkingsprognose van de provincie. Om de drie jaar voert Brabant zo’n onderzoek uit om een beter beeld te krijgen van de behoefte aan huizen en de indeling van de Brabantse bevolking.

Vergeleken met het onderzoek uit 2017 is de Brabantse bevolking duidelijk gegroeid, nog meer dan destijds werd voorspeld. In 2050 telt onze provincie waarschijnlijk 200.000 inwoners meer dan in het onderzoek uit 2017 werd geteld.

Volgens deze nieuwe prognose krijgt de Brabantse bevolking er opgeteld tot 2050 bijna 280.000 mensen bij. Dat betekent dat er in 2050 ongeveer 2,84 miljoen inwoners van Brabant zijn.

Migratie en vergrijzing
Dat de groei van de bevolking veel sterker is dan verwacht is vooral te verklaren door migratie. De komend tijd zullen er jaarlijks tussen de 7000 en 12.000 buitenlanders meer naar Brabant toekomen dan er vertrekken. Die tendens houdt al jaren aan.

De vergrijzing speelt ook een belangrijke rol bij de groeiende vraag naar huizen. Naar verwachting is in 2050 zo’n 43 procent van alle huishoudens een eenpersoonshuishouden. Dat komt vooral door de relatief grote toename van oudere alleenstaanden van 75 jaar en ouder. Rond 2040 bereikt die vergrijzing haar hoogtepunt. Dan is bijna 27 procent van de Brabanders 65 jaar of ouder, tegen 20 procent in 2020.

Veel meer huizen nodig
Omdat er steeds meer huishoudens bij komen zijn er dus ook meer huizen nodig. Het bevolkingsonderzoek legt de nadruk op de eerstkomende tien jaar: in die periode moeten er zo’n 12.000 huizen per jaar bijkomen om in de behoefte aan huizen te voorzien.

Trekken we die lijn door, dan moet er ook na 2030 nog een hoop worden gebouwd. Ook op dat front is het aantal hoger dan eerst werd voorspeld. Verwacht wordt dat er in Brabant anno 2050 ongeveer 1.360.000 woningen nodig zijn. Dat zijn bijna 100.000 woningen meer dan de schattingen uit 2017.

Grote opgave
Volgens Erik Ronnes, gedeputeerde van Ruimte en Wonen, is het daarom heel belangrijk dat leegstaande gebouwen snel een nieuwe bestemming krijgen. Ook moeten er snel verschillende manieren van wonen worden bedacht.

Met zulke nieuwe manieren van wonen kan ingespeeld worden op de vergrijzing. “Ouderen willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en door het sluiten van verpleeghuizen is dit ook nodig”, zegt Ronnes.

“Dat betekent ook dat de huizen geschikt moeten zijn om zorg en welzijn meer en meer in de woning te regelen, of dat het in de directe omgeving wordt aangeboden. Het gaat om een totaal systeem rond goed en zelfstandig wonen. Op dat vlak staan we voor een forse opgave. "

Corona en stikstof
De effecten van de coronacrisis en de stikstofmaatregelen zijn in dit onderzoek nog amper zichtbaar. “Het is dus afwachten wat de effecten voor Brabant daadwerkelijk zullen zijn”, zegt de gedeputeerde. Ronnes kaart daarbij aan dat hij zich niet te veel wil blindstaren op de prognosecijfers. “Maar één ding is duidelijk: de vraag naar huizen is groot en dus moeten we snel samen werk te maken van woningbouw.”

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.