Video

Kerken worstelen met strenge coronaregels: geen plaats meer in het huis van God

8 oktober 2020 om 14:05 • Aangepast 10 oktober 2020 om 10:21
nl
De katholieke kerken in Brabant worstelen met de nieuwe coronamaatregel dat er maximaal dertig personen bij vieringen mogen zijn. De bisdommen komen voor het weekend nog met een gezamenlijk standpunt, maar de onzekerheid bij parochies neemt snel toe. Zo heeft de Sint Norbertusparochie in Roosendaal donderdag de handdoek in de ring gegooid en alle weekendvieringen in oktober afgelast. Zundert en Rucphen houden rekening met vieringen in bijna lege kerken.
Profielfoto van Robert te Veele
Geschreven door

"Helaas hebben wij nog geen nieuw protocol ontvangen van de Nederlandse bisschoppenconferentie, terwijl wij als pastores en parochiebestuur merken dat de onrust in de parochie toeneemt door alle onduidelijkheid. Daarom hebben wij nu al de knoop doorgehakt", zegt het bestuur van de Roosendaalse parochie.

Drie kerkgebouwen in Roosendaal en Nispen zijn zondag wel open op het tijdstip dat er een kerkdienst zou worden gehouden. Gelovigen kunnen daar dan terecht voor persoonlijk gebed of om een kaarsje op te steken. In november bekijkt de kerk opnieuw of er weer vieringen kunnen worden gehouden.

"Kom mij nu eens vertellen wat we hier verkeerd hebben gedaan."

Zover als in Roosendaal willen de parochies in Zundert en Rucphen donderdag nog niet gaan. "Kom mij nu eens vertellen wat we hier verkeerd hebben gedaan", zegt pastoor Hans van Geel. Hij ziet met lede ogen toe hoe dit weekend nog maar maximaal dertig gelovigen in de kerkbanken van de Heilige Trudokerk mogen gaan zitten. "Het is een teleurstelling."

Pastoor Hans van Geel legt de teleurstelling uit:

Wekenlang waren vrijwilligers uit de parochie in de weer om de kerk in de Molenstraat coronaproof te maken. Zo'n 65 gelovigen bezochten tot voor kort de wekelijkse viering op 2,5 meter afstand van elkaar:

  • kerkgangers moesten reserveren,
  • ze moesten een speciale looproute volgen,
  • bezoekers mochten niet meezingen,
  • ze kregen de communie van achter een scherm uitgereikt,
  • ze moesten minstens twee keer de handen wassen met desinfectiegel.

"We hebben er echt alles aan gedaan", zegt Van Geel terwijl hij in zijn kerk naar de pijlen en teksten op de vloer wijst.

"Ik ben niet boos, maar wel erg teleurgesteld en verdrietig."

Uit een rondgang langs parochies blijkt dat de katholieke kerken de coronamaatregelen zeer serieus nemen. "Er komen veel kwetsbare ouderen in de kerk en die wil je goed beschermen", zegt de pastoor.

Maar hoe effectief die maatregelen ook zijn: toen Van Geel deze week de beelden op het journaal zag over de diensten met 600 mensen in Staphorst, zag hij de bui al hangen. "Dit krijgt consequenties, dacht ik meteen." Een dag later kwam minister Ferd Grapperhaus met de beperkingen voor de kerk. Boos op de Hersteld Hervormde Gemeente in Staphorst is de pastoor niet. "Wel erg teleurgesteld en verdrietig."

Kerkgangers moeten hun handen desinfecteren (foto: Erik Peeters).
Kerkgangers moeten hun handen desinfecteren (foto: Erik Peeters).

Verdriet is er vooral om de parochianen die vanaf dit weekend aan deur geweigerd moeten worden. Als er dertig gelovigen binnen zijn, is er geen plaats meer in het huis van God. En op 2 november is het Allerzielen, sowieso al een moeilijke tijd voor mensen die het afgelopen jaar iemand zijn verloren. Vooruitkijkend heeft de pastoor ook grote vraagtekens bij Kerstmis. "Want hoe ga je dit feest straks vieren met dertig bezoekers, terwijl de kerken die dagen normaal tot de laatste plaats gevuld zijn?", zegt Van Geel .

De pastoor ziet graag dat ook andere bijeenkomsten, zoals in theaters, beperkt worden tot dertig bezoekers. "Dan draagt iedereen de pijn. Nu krijg je telkens scheve gezichten. Mensen gaan naar elkaar wijzen. Dat kan voorkomen worden door geen uitzonderingen te maken."

Op de vloer zijn stickers met teksten aangebracht (foto: Erik Peeters).
Op de vloer zijn stickers met teksten aangebracht (foto: Erik Peeters).

Maar voorlopig staat de kerk voor een voldongen feit. Pastoors kunnen de komende weken niet of slechts voor een vrijwel lege kerk preken. Tenzij de bisschoppen nog anders beslissen. Van Geel: "In ons geval zitten de dertig kerkgangers straks ook nog verspreid in de kerk. Daarmee is er niet echt het gevoel meer van samenkomst, je mist dat wij-gevoel. Dertig mensen is jammer, dat is niks."

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.