Geldautomaat Beek en Donk komt toch 'op slechtst denkbare plek', ondanks bezwaren dorpsbewoners

4 februari 2021 om 14:10 • Aangepast 4 februari 2021 om 15:26
nl
Ondanks talloze bezwaren van de dorpsraad wordt er een geldautomaat geplaatst bij de parkeerplaats aan de Koppelstraat in Beek en Donk. De zogenoemde vrijstaande geldkiosk komt vlak naast de monumentale Michaëlkerk te staan. De rechter heeft de bezwaren van de dorpsraad van tafel geveegd.
Profielfoto van Peter de Bekker
Geschreven door

Voorzitter Ans van de Kerkhof van de dorpsraad in Beek en Donk noemde de gekozen locatie, aan de verbindingsstraat tussen de kernen Beek en Donk, eerder 'de slechtst denkbare locatie'. "Op een heel druk kruispunt, vlakbij uitvalswegen en naast een speeltuin."

De dorpsraad wees de rechter daarnaast op onder meer het gevaar van plofkraken en de aantasting van het uitzicht voor de omwonenden. Maar volgens de rechter is er geen probleem.

Plofkraak
Volgens het bestemmingsplan is een geldautomaat op deze locatie toegestaan, ook al wordt die iets groter dan in het bestemmingsplan staat. Daarnaast zou er geen sprake zijn van een onevenredige inbreuk op het goede woon- en leefklimaat van de buurtbewoners, omdat de gemeente diverse maatregelen treft.

Zo wordt gezorgd voor een zo goed mogelijke inpassing van de geldkiosk in de omgeving, is de afstand van de geldautomaat tot de huizen zo groot mogelijk gemaakt en worden de camera’s zo geplaatst dat die alleen de directe omgeving van de geldkiosk filmen en niet de huizen aan de overkant van de weg.

Ander uitzicht
Wel beaamt de rechter dat het uitzicht van de buurtbewoners na het plaatsen van de geldkiosk niet meer hetzelfde zijn - al is de kiosk vanwege de monumentale kerk zo ver mogelijk richting de Brandstraat geplaatst - en dat het risico op een plofkraak niet valt uit te sluiten. Maar daarom heeft de gemeente ook gekozen voor een losstaande geldkiosk, in plaats van een geldautomaat in de gevel van een gebouw of appartementencomplex.

Verder zou de veiligheid niet alleen verhoogd worden via camera's, maar ook door het plaatsen van extra verlichting en het feit dat er in de omgeving van de kiosk weinig schuilplaatsen zijn.

Daarnaast denkt de gemeente dat het feit dat geldkiosk zich bevindt bij een van de drukste wegen in de dorpskern een afschrikwekkende werking heeft. "In de overige kernen van Laarbeek staan de geldkiosken ook op drukke plekken bij huizen en op die locaties hebben zich nog geen problemen voorgedaan."

'Verkeerssituatie niet ideaal'
De rechter geeft wel toe dat de verkeerssituatie ter plaatse niet ideaal is. Maar de gemeente heeft volgens de rechter 'voldoende aannemelijk gemaakt dat het zicht voor zowel voetgangers als automobilisten goed genoeg blijft en dat er naast de geldkiosk voldoende parkeerplaatsen zijn waar bezoekers van de kiosk kunnen parkeren'. "Het plaatsen van de geldkiosk in combinatie met het vervallen van één parkeerplaats leidt daarom niet tot een onaanvaardbaar risico voor de verkeersveiligheid."

De rechter wijst erop dat hierbij wel wordt uitgegaan van een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur. "Als er te vaak te hard wordt gereden en dit - in combinatie met de geldkiosk - zou leiden tot verkeersonveilige situaties, zal de gemeente beter moeten controleren. "Verder zou de gemeenteraad een verkeersbesluit kunnen nemen en het parkeren op de straat kunnen verbieden."

Alternatieve locaties
Het verwijt dat de gemeente onvoldoende heeft gekeken naar alternatieve locaties is volgens de rechter niet terecht. "De gemeente moet beslissen op een aanvraag zoals die wordt ingediend. Als een aanvraag op zichzelf voor de gemeente aanvaardbaar is, dan heeft de gemeente in principe de bevoegdheid om hier een vergunning voor te verlenen. Dit kan slechts anders zijn als op voorhand duidelijk is dat er alternatieven zijn waarmee hetzelfde resultaat kan worden bereikt, met aanzienlijk minder bezwaren. Dat deze alternatieven er zijn, hebben de eisers naar het oordeel van de rechtbank niet aannemelijk gemaakt."

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!