Strenggelovige vader vindt geen enkele school goed genoeg

15 juni 2021 om 12:32 • Aangepast 16 juni 2021 om 12:15
nl
Een man uit Werkendam die zijn kinderen niet naar school laat gaan omdat hij geen enkele school goed genoeg vindt overeenkomen met zijn geloofsovertuiging, is door het gerechtshof in Den Bosch veroordeeld voor overtreding van de leerplichtwet. Het hof kan zich niet vinden in de argumenten van de man om zijn kinderen van 9 en 11 jaar thuis te houden. Hij krijgt daarom een geldboete van 300 euro en een voorwaardelijke celstraf van een week.
Profielfoto van Ron Vorstermans
Geschreven door
Ron Vorstermans

Het gezin komt uit de omgeving van Werkendam, van oudsher protestants. In die omgeving staan meerdere reformatorische scholen, maar de man vindt dat die onvoldoende uitdrukking geven aan de Bijbel en de Drie Formulieren van Enigheid. Dat zijn gereformeerde theologische geschriften uit de 17e eeuw.

Geestelijke passiviteit
De op gereformeerd gedachtegoed gefundeerde scholen in de buurt lijden volgens de man aan geestelijke passiviteit. Volgens het hof is dat bezwaar niet concreet genoeg en ook niet zwaarwegend genoeg. Zijn argumentatie "blijft steken in algemeenheden", oordelen de rechters. Eerder was ook de rechtbank in Breda al tot het oordeel gekomen dat de kinderen gewoon naar school moeten.

Omdat het hoger beroep lang op zich liet wachten, valt de straf lager uit dan anders het geval was geweest. Ouders kunnen in sommige gevallen ervoor kiezen om hun kind niet bij een school in te schrijven vanwege hun geloofs- of levensovertuiging. Ze moeten dan wel aantonen dat echt geen scholen zijn te vinden die bij hun overtuiging aansluiten. Dat is in dit geval dus niet gelukt.

De rechters merken op dat de ouders hun kinderen ook elders in het land zouden kunnen inschrijven bij een school die voldoet aan hun principes. Ze kunnen ook zelf zo'n school oprichten, of de kinderen buiten reguliere schooltijden lessen te geven die in overeenstemming zijn met hun geloofsopvattingen.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.