Video

Inwoners Moerdijk lopen meer risico op gezondheidsklachten

7 juli 2021 om 18:00 • Aangepast 7 juli 2021 om 20:11
nl
Inwoners van de gemeente Moerdijk lopen een hoger risico op acute bronchitis en luchtwegklachten dan in vergelijkbare gebieden in Nederland. Dat blijkt uit een grootschalig gezondheidsonderzoek naar de gezondheidseffecten van de industrie in Moerdijk over de periode van 2016 tot 2019. Vooral als er hogere concentraties stikstof en fijnstof in de lucht hangen, melden zich meer mensen met klachten bij de huisarts.
Profielfoto van Raoul Cartens
Geschreven door
Raoul Cartens

De bewoners hebben ook vaker en langduriger klachten als buikpijn, misselijkheid en moeheid. Het onderzoek geeft geen helderheid hoe de hogere concentraties stikstof en fijnstof worden veroorzaakt.

"De relatie naar één specifieke bron is niet aangetoond."

"De gemeten concentratie kan van meerdere bronnen afkomstig zijn, bijvoorbeeld industrie maar ook wegverkeer, scheepvaart of open haarden. De relatie naar één specifieke bron is niet aangetoond. Belangrijk in dit verband is dat nergens in de gemeente de landelijke/wettelijke normen voor luchtkwaliteit worden overschreden", aldus het rapport.

De gemeente laat desgevraagd weten dat nog moet worden besproken of er nader onderzoek komt naar de precieze oorzaak van de hogere concentraties stikstof en fijnstof.

Het onderzoek is in opdracht van de gemeente Moerdijk uitgevoerd door onderzoeksinstituut Nivel samen met de GGD, de huisartsen in Moerdijk en de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant. Net als bij de eerdere verkenning over de periode 2013-2015 zijn geanonimiseerde patiëntgegevens van huisartsen in het gebied geanalyseerd en vergeleken met andere gebieden.

"Wat verder opvalt is dat er nauwelijks verschillen worden gevonden tussen de dorps- en stadskernen."

Uit die analyse blijkt verder dat leukemie, longkanker, diabetes en COPD in Moerdijk niet vaker voorkomen dan in vergelijkbare gebieden in Nederland. "Wat verder opvalt is dat er nauwelijks verschillen worden gevonden tussen de dorps- en stadskernen: iets minder klachten in Willemstad, de meeste klachten in Fijnaart en Zevenbergen. Maar de woonplaatsen rond het havengebied scoren niet afwijkend van het gemiddelde in gemeente Moerdijk."

Met een enquête is 7000 inwoners van 16 jaar en ouder gevraagd naar de beleving van hun eigen gezondheid en hoe zij aankijken tegen het wonen in de buurt van industrie.

De gemeente deed eerder ook gezondheidsonderzoek over de jaren 2013 tot en met 2015. Daaruit bleek toen al dat inwoners van Moerdijk vaker last hebben van hoofdpijn, moeheid en duizeligheid. Uit dit nieuwe onderzoek blijkt dat die klachten niet zijn verminderd.

In het onderzoek zijn ook de gegevens meegenomen van de vier speciale meetstations in en om Moerdijk én diverse 'snuffelpalen' op het industrieterrein.

De gemeente Moerdijk heeft over de uitkomsten een animatie gemaakt.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.