Nieuwe coalitie: geen referendum, wel meer geld voor natuur

12 juli 2021 om 17:03 • Aangepast 13 juli 2021 om 09:48
nl
VVD en CDA in Brabant rekenen samen met hun nieuwe linkse vrienden af met de kroonjuwelen van Forum voor Democratie, die ze vorig jaar nog omarmden. Er komt geen correctief referendum. Het denken over kernenergie stopt niet maar zal in Brabant voorlopig geen punt van discussie meer zijn. In plaats daarvan komt er meer geld voor natuur en milieu, cultuur, sport en erfgoed en duurzaamheid.
Profielfoto van Jan de Vries
Geschreven door
Jan de Vries

Dat blijkt uit de aanvulling op het bestuursakkoord dat de nieuwe coalitie van VVD, CDA, D66, GroenLinks en PvdA maandag hebben gepresenteerd. Brabant krijgt drie nieuwe gedeputeerden. Anne-Marie Spierings (D66) keert terug in GS. Namens GroenLinks wordt Hagar Roijakkers gedeputeerde en Stijn Smeulders wordt namens de PvdA bestuurder van Brabant. Ze hebben nog anderhalf jaar de tijd om hun stempel te drukken. In 2023 zijn er nieuwe verkiezingen.

Progressieve geluid is terug
“Het progressieve geluid is terug,” aldus Ine Meeuwis van D66. Zij was vooral blij met de extra miljoenen voor de verduurzaming van het provinciehuis en het oplossen van het capaciteitsprobleem op het elektriciteitsnet.

De wens van Forum om het aantal Natura-2000 gebieden te verminderen is ook van de baan. De komende jaren gaat dit college zelfs extra geld uitgeven voor faunapassages en het verbeteren van het leefgebied van weidevogels. Daar wordt vijf miljoen euro voor uitgetrokken. Natuur en milieu worden ondergebracht bij D66 en GroenLinks.

“Wij hebben tijdens de coronacrisis gezien dat steeds meer mensen hun vrije tijd in de natuur doorbrengen. Daarom zijn wij het er mee eens dat daar meer in wordt geïnvesteerd. Maar als VVD willen we wel een gezonde financiële situatie,” aldus Suzanne Otters van de VVD.

Aanpak stikstofprobleem
De aanpak van het stikstofprobleem is nu vooral een rijkstaak. Het nieuwe provinciebestuur houdt vast aan de maatregelen die de vorige coalitie heeft genomen. Daar verandert niks aan. Vervolgens zal actie worden ondernomen op basis van wat het rijk beslist.

Nieuw is wel dat de aanpak van het stikstofprobleem is verdeeld over alle gedeputeerden. Ze hebben allemaal andere natuurgebieden onder hun hoede gekregen. Elke gedeputeerde moet ervoor zorgen dat in zijn of haar gebied een goed evenwicht is tussen agrarische activiteiten en natuurbescherming.

Op die manier verdeelt het nieuwe college de aanpak van het stikstofprobleem over alle partijen en moet duidelijk worden dat één van de grootste vraagstukken van deze tijd door iedereen gedragen wordt. Daar is tien miljoen voor beschikbaar.

Dat was vooral voor Ankie de Hoon van het CDA een belangrijke afspraak. “Elke gebied vraagt om een ander aanpak,” aldus de Hoon. Haar partij is geen voorstander van algemene aanpak.

Meer geld voor cultuur
Het vorige college werd door de toenmalige oppositie verweten weinig te doen voor vrije tijd, sport en cultuur. Nu die oppositie weer coalitie is, worden de bezuinigingen teruggedraaid en worden er nieuwe piketpaaltjes geslagen. Er komt 6 miljoen extra voor die sectoren. De partijen hebben afgesproken dat ze in de tijd die nog rest tot 2023 een heel nieuw beleid gaan ontwikkelen voor cultuur, sport en vrije tijd.

“De huidige bestuursperiode loopt nog ongeveer anderhalf jaar. Brabant is gebaat bij stabiliteit en continuïteit, zeker nu na de lastige coronaperiode de wereld weer open gaat. Vanuit die uitgangspunten hebben wij elkaar gevonden, en kiezen we om door te gaan op de ingeslagen weg,” zo staat in de aanvulling op het bestuursakkoord.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.