Milieuclubs beginnen procedures tegen Brabantse stikstofregels

24 augustus 2021 om 09:39 • Aangepast 25 augustus 2021 om 09:35
nl
Twee milieuorganisaties zijn een reeks juridische procedures begonnen waarmee ze de Brabantse stikstofregels van tafel willen krijgen. Mobilisation (MOB) en vereniging Leefmilieu zijn het niet eens met de manier waarop de provincie alsnog een natuurvergunning wil geven aan bedrijven die stikstof uitstoten. "Valse rekensommen worden gebruikt om een grote toename van stikstof toe te staan", stelt advocaat Valentijn Wösten.
Profielfoto van ANP
Geschreven door
ANP

Als eerste stap vragen MOB en vereniging Leefmilieu de provincie om in te grijpen bij 50 boerenbedrijven die tot 2019 hun bedrijf hebben uitgebreid zonder natuurvergunning. Dat mocht toen onder het zogeheten Programma Aanpak Stikstof (PAS). Een melding volstond.

Salderen
De Raad van State bepaalde in 2019 dat dat programma in strijd was met Europese natuurwetgeving. Provincies en het kabinet willen deze zogenoemde PAS-melders alsnog een vergunning geven. Omdat de totale stikstofuitstoot niet mag toenemen, is het idee om een toename op de ene plaats weg te strepen tegen een afname op een andere plaats. Dat heet salderen.

De twee milieuorganisaties zijn fundamenteel tegen de handel in stikstofruimte die zo ontstaat. Ze concluderen dat 'gratis vergunde emissies plotseling geld waard zijn'. Volgens MOB en vereniging Leefmilieu wordt zo 'verdere aftakeling van de natuur' niet gestopt. Ze spanden al soortgelijke procedures aan in Friesland, Overijssel en Gelderland. Die lopen nog.

Verontwaardiging
De stikstofproblematiek draait om de uitstoot van ammoniak en stikstofoxiden. Ammoniak zit onder meer in mest en urine van dieren. Stikstofoxiden komen vooral van het verkeer en de industrie. Als er te veel in natuurgebieden terechtkomt, gaan sommige planten extra hard groeien: brandnetels en gras bijvoorbeeld. Soorten die het goed doen op voedingsarme grond verdwijnen dan juist en daarmee ook de insecten die van die soorten leven.

Boerenbelangenorganisatie LTO Nederland reageerde eerder verontwaardigd op de procedures: "Dit zorgt voor onzekerheid bij ondernemers die altijd te goeder trouw en volgens de regels hebben gehandeld."

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.