Plan voor windmolens langs A67 afgeschoten vanwege stikstofuitstoot

20 oktober 2021 om 11:18 • Aangepast 21 oktober 2021 om 11:10
nl
Er komt voorlopig geen windmolenpark langs de snelweg A67 bij Bladel. Dit is een gevolg van een uitspraak van de Raad van State. Het hoogste rechtsorgaan in ons land hikt aan tegen een mogelijk te hoge uitstoot van stikstof.
Profielfoto van Hans Janssen
Geschreven door

De vier turbines zijn gepland in de buurt van een beschermd natuurgebied dat voor een deel in Nederland en deels in België ligt. De zaak tegen Windpark De Pals was aangespannen door de Brabantse Milieufederatie (BMF) en andere landelijke en regionale natuurorganisaties.

'Onvoldoende gemotiveerd'
Uit de uitspraak van de Raad van State blijkt dat de provincie Brabant zich bij het verstrekken van de vergunning onder meer heeft gebaseerd op Vlaamse richtlijnen. Die komen er op neer dat de uitstoot van stikstof bij de bouw van de windmolens ‘niet significant’ is, kortom acceptabel.

Maar eerder dit jaar heeft een Vlaamse instantie juist bepaald dat deze methode in strijd is met de Europese regels om de natuur te beschermen, de zogeheten Habitatrichtlijn. Daarom mocht de provincie er niet van uitgaan dat met die Vlaamse methode een goede beoordeling van de stikstofneerslag is gemaakt.

'Vlaamse primeur' voor Raad van State
Het gebeurt de laatste tijd steeds vaker dat de Raad van State vanwege de stikstofdiscussie een streep zet door plannen voor windmolens. Aanleiding was het beruchte PAS-besluit van 2019. Maar het is voor het eerst dat de Raad van State verwijst naar een vergelijkbare Vlaams arrest.

De BMF had overigens nog meer bezwaren aangetekend tegen het windmolenplan in Bladel. Die hadden onder meer te maken met de angst voor sterfte onder dieren. De Raad van State is van oordeel dat Burgemeester en Wethouders van Bladel onvoldoende hebben aangetoond dat ze hiermee rekening houden. Verder werden B en W teruggefloten, omdat een door hen verstrekte vergunning niet strookt met het bestemmingsplan.

'Slecht nieuws voor energieplannen Bladel'
De gemeente spreekt in een reactie van slecht nieuws voor de energietransitie: ze is bang dat door de vertraging haar klimaat- en natuurdoelstellingen in het geding komen. Te meer daar de inkomsten van het windpark onder meer gebruikt zou worden voor de aanleg van 60 hectare nieuwe natuur. Zowel het Bladelse college als de initiatiefnemer gaat er alles aan doen om de plannen alsnog uitgevoerd te krijgen. Ze is blij dat de Raad van State geen oordeel heeft gegeven over de inhoudelijke bezwaren van de BMF tegen de locatie.

De natuur- en milieuorganisaties zijn uiteraard blij. Ze gaan er zelfs vanuit dat met de uitspraak van deze woensdag een eind komt aan de geplande bouw van de turbines. De eisers onderschrijven de zoektocht naar andere energiebronnen en ze willen hier ook graag met andere partijen aan meewerken. Ze vinden het echter een slecht idee om zo'n windmolenpark in een zeer kwetsbaar natuurgebied te plaatsen. Ze zijn het eens met de Raad van State dat de provincie in strijd met de regels heeft gehandeld.

LEES OOK:

Boerenbedrijven hadden geen vergunning mogen krijgen, vlag kan uit bij Werkgroep Behoud De Peel

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.