Stallen aanpassen of natuurvriendelijker gaan boeren: dat is de keuze - Omroep Brabant

Stallen aanpassen of natuurvriendelijker gaan boeren: dat is de keuze

26 mei om 10:00 • Aangepast 27 mei om 09:14
nl
Brabantse veehouders staan voor de enorme uitdaging om hun stallen per 2024 emissiearm te maken. De verplichte stalaanpassing geldt niet voor melkveehouders die 'natuurinclusief' boeren. Maar wat is dat nou precies en wie komt er voor in aanmerking?
Profielfoto van Tessel Linders
Geschreven door

De datum 1 januari 2024 is voor veel Brabantse veehouders cruciaal: dan moeten hun stallen voldoen aan de Interim Omgevingsverordening Noord-Brabant en daarmee moet de uitstoot van ammoniak 85 procent worden verminderd. Flink investeren in nieuwe stalsystemen is voor hen dus vaak noodzakelijk. Overschakelen op natuurvriendelijk boeren, kan zo'n investering voorkomen.

500 natuurinclusieve boeren in 2030
Gedeputeerde Elies Lemkes verwoordt de doelstelling van de provincie: vijfhonderd natuurinclusieve bedrijven en een toename van biologische boeren van 2,6 naar 15 procent in 2030. Vastgelegd in de kadervisie Landbouw en Voedsel 2030.

Natuurinclusieve landbouw is een manier van boeren waar ook de natuur baat bij heeft. Er wordt gewerkt binnen de grenzen van de natuur. Door de bedrijfsvoering neemt de biodiversiteit, de rijkdom aan planten en dieren, toe.

Concreet betekent dit:

  • minder intensief gebruik van mest en krachtvoer,
  • geen tot nauwelijks gebruik van gewasbeschermingsmiddelen,
  • aandacht voor een gezond bodemleven.

Puntenlijst
Een belangrijke voorwaarde in de uitzonderingsregel is een maximaal aantal dieren per hectare. Kort gezegd: hoe meer land je hebt, hoe meer dieren je kan houden.

Daarnaast kan je met behulp van een 'puntenlijst' kijken of je bedrijfsvoering zo natuurinclusief is, dat je je stal niet hoeft aan te passen. Zo krijg je punten voor onder meer:

  • ruime weidegang (hoe vaak de dieren de wei in kunnen),
  • aanleggen van kruidenrijk grasland,
  • niet gebruiken van bestrijdingsmiddelen.

Hoeveel rekening boeren nu houden met de natuur, wisselt heel erg. De een legt een bloemenstrook aan langs een akker, een ander heeft een volledig natuurinclusief bedrijf.

Een deel van de ondernemers ziet niet veel in natuurinclusieve landbouw. Deze boeren en tuinders ervaren dat er veel investeringen en risico's bij natuurinclusieve landbouw komen kijken, terwijl ze nauwelijks mogelijkheden zien om winst te maken.

Inspiratiebedrijven
De provincie merkt toch dat er steeds meer interesse is voor een nieuwe manier van boeren. Daarom heeft ze 12 inspiratiebedrijven in het leven geroepen. Bedrijven die de overstap al hebben gemaakt en hun kennis en kunde graag willen delen met andere ondernemers.

Daarnaast kunnen ondernemers gebruikmaken van een ondernemerscoach. Die zet samen met de boer op papier in welke fases een bedrijf over kan schakelen en welke knelpunten er zijn. Wanneer de provincie dit plan goedkeurt, ontvangt een ondernemer 10.000 euro subsidie om een businessplan op te stellen.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.