Boeren protesteren: hier draait het om vandaag

22 juni 2022 om 06:00 • Aangepast 23 juni 2022 om 09:31
nl
Boeren vanuit heel het land zijn onderweg naar het Gelderse Stroe om woensdagmiddag te demonstreren tegen de stikstofplannen van het kabinet. De organisatoren van de actiedag willen 'Den Haag de rug toekeren'.
Profielfoto van Peter de Bekker
Geschreven door

Ze vinden dat boeren onevenredig hard worden geraakt en noemen de stikstofplannen 'onhaalbaar, onuitvoerbaar, onnodig en ongewenst'. Vanuit heel het land gaan boeren op hun tractoren naar het dorp in de Gelderse Vallei.

Op het programma staan diverse toespraken van boeren, bestuurders van boerenorganisaties en politici als Caroline van der Plas (BBB) en Roelof Bisschop (SGP). De actiedag wordt afgesloten met plattelandsrock van de Drentse band Mooi Wark.

Ammoniakuitstoot moet omlaag
Aanleiding voor de demonstratie is een plan dat minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) onlangs naar de Tweede Kamer stuurde. De ammoniakuitstoot van de landbouw moet wat haar betreft gemiddeld met veertig procent omlaag, zodat de natuur niet langer wordt overbelast.

In beschermde natuurgebieden mag volgens de plannen vrijwel geen uitstoot meer zijn, direct daaromheen is volgens de minister een vermindering van zeventig procent noodzakelijk. Alleen dan gaat het volgens haar lukken om de stikstofbelasting op de natuur genoeg te verminderen.

Provincies moeten het komende jaar plannen maken om de doelen te halen. Vooral voor veehouders die in of pal naast beschermde gebieden een bedrijf hebben, is het zeer de vraag of ze daar kunnen blijven als de eisen van de minister blijven staan.

Een groep boeren trok naar het huis van stikstofminister Van der Wal om verhaal te halen (foto: ANP).
Een groep boeren trok naar het huis van stikstofminister Van der Wal om verhaal te halen (foto: ANP).

'Risico dat natuur significant wordt aangetast'
In de wet is vastgelegd dat 74 procent van de natuur die als 'stikstofgevoelig' is aangemerkt in 2035 niet meer overbelast mag worden. Wetenschappers hebben zogeheten Kritische Depositiewaarde (KDW) vastgesteld. Als de hoeveelheid ammoniak en stikstofoxiden die waarden overschrijdt, bestaat het risico dat de natuur 'significant wordt aangetast'. Boze boeren vinden die waarden onrealistisch en willen dat ze uit de wetgeving worden geschrapt.

Verder vinden de betogers dat alle sectoren evenveel zouden moeten inleveren. Dat zegt het kabinet zelf ook te willen. Voor de industrie en het verkeer worden in de komende maanden plannen gemaakt om de uitstoot van stikstofoxiden te verlagen.

Begrip voor de boeren neemt toe
Het begrip voor boze boeren neemt toe, terwijl Nederlanders zich minder zorgen maken over de impact van stikstof op de natuur, blijkt uit onderzoek van I&O Research in opdracht van dagblad Trouw.

Bijna de helft (45 procent) van de respondenten in het onderzoek zegt volledig achter de boerenprotesten te staan. In oktober vorig jaar was dit nog 38 procent. Donderdag debatteert de Tweede Kamer over de plannen van stikstofminister Christianne van der Wal.

De steun voor de boeren is vooral groot bij kiezers van rechtse partijen zoals Forum, BBB, PVV, SGP en Ja21. Opmerkelijk is dat ook bij veel linkse partijen, zoals de Partij voor de Dieren, GroenLinks en de PvdA het begrip voor de boze boer de afgelopen maanden iets is toegenomen. Maar bij deze partijen heeft de overgrote meerderheid nog altijd géén begrip voor demonstrerende boeren.

Onder meer in Made verzamelden boeren zich voor het protest (foto: Erik van Oosterhout).
Onder meer in Made verzamelden boeren zich voor het protest (foto: Erik van Oosterhout).

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.