CDA speelt vreemd spel in boerendebat om eigen positie voorlopig te redden

11 november 2022 om 10:58 • Aangepast 18 november 2022 om 16:05
nl
Het CDA in de Brabantse Staten heeft zojuist gezegd tegen het verschuiven van de deadline voor schonere stallen te zullen stemmen. De partij speelt daarmee een oneerlijk spel. Ze wil koste wat kost aan de macht blijven in de provincie en weet nu al dat ze na de verkiezingen een ander standpunt gaat innemen, zo zeggen verschillende bronnen tegen Omroep Brabant.
Profielfoto van Tessel Linders
Geschreven door

In Provinciale Staten wordt vandaag gestemd over het wel of niet vasthouden aan een strakke deadline voor schonere boerenstallen. Brabant wil dat dit in 2024 geregeld is, maar daar is nu discussie over. In het concept-verkiezingsprogramma voor de komende verkiezingen in maart schrijft het CDA klip en klaar af te willen van de deadline van 2024. Maar vandaag gaan ze nog mee in de lijn van het college.

Het is een route die eerder deze week werd besproken op een besloten bijeenkomst. Volgens bronnen realiseert het CDA zich dat de partij zich op glad ijs begeeft. Want een standpunt verdedigen waar je eigenlijk niet achter staat is geen kattenpis. Door rechterlijke uitspraken van de Raad van State over de werkzaamheid van emissiearme stallen, kwam het college vorige week met een 'tussenoplossing'.

Uitdelen vergunningen opgeschort
Die tussenoplossing maakte gedeputeerde Lemkes (CDA) vorige week bekend: de provincie Noord-Brabant stopt met het uitdelen van vergunningen voor boeren die hun stal aan moeten passen om minder stikstof uit te stoten. Nieuwe aanvragen van boeren worden niet meer in behandeling genomen. De vergunningen moeten volgens de huidige regels wel worden aangevraagd, alleen de uitgifte wordt opgeschort tot er meer duidelijkheid komt van het ministerie van LNV.

“Dat staat zo in de routekaart die we destijds gemaakt hebben. We hebben er ook alle vertrouwen in dat we tijdig te horen krijgen waaraan de vergunningen moeten voldoen. En daar gaan we ons aan houden", zei Lemkes daarover. Zo communiceert het CDA naar buiten.

Samenwerking met BBB
Naar binnen gaat het er anders aan toe. Om de belangrijke achterban – de boeren – te vriend te houden, wil het CDA de deadline opschuiven. Daarmee maken ze de weg vrij voor een mogelijke samenwerking met de BBB in een nieuw college. Maar die opstelling betekent het einde van het huidige college. En daarmee zou het CDA voor de tweede keer in één regeerperiode de Brabantse coalitie laten klappen om de boeren te redden.

Andere grote coalitiepartij VVD probeert tijd te kopen en komt met een eigen motie. Ze willen van het college voor zestien december helderheid over hoe vergunningen wél kunnen worden uitgegeven. De partij zet de deur voor het opschorten van de deadline daarmee op een heel klein kiertje. Die eigen motie geeft de VVD-fractie de kans om niet mee te stemmen met de ‘opschort-motie’ van de oppositiepartijen. Op die manier redden ze dus ook de coalitie.

Meel in de mond
Bekent het CDA kleur? Daar lijkt het niet op. Tijdens de begrotingsbehandeling in het provinciehuis laat fractievoorzitter van het CDA Kees de Heer al doorschemeren dat 'het CDA de aanpak van het college steunt'. Nog een paar maanden met meel in de mond dus om het vege lijf te redden. En dan hopen op de genade van de (boeren-)kiezers.

De ZLTO heeft het debat met enige verbazing gevolgd. "De provincie blijft bij de deadlines van 1 april 2023 voor de vergunningsaanvragen en 1 januari 2024 voor de invoering van een nieuwe stalsysteem. De logica ontgaat ons volledig. Wél aanpassen, maar geen vergunningen meer willen afgeven", laat de belangenorganisatie weten.

En dus ziet de ZLTO maar één logische oplossing. "De komende weken valt er vanuit het kabinet geen perspectief te verwachten. Daarom kan de provincie niets anders besluiten dan de deadline op te schuiven."

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.