Nog eens 25 miljoen voor de Brabantse strijd tegen stikstof

2 december 2022 om 14:00 • Aangepast 5 december 2022 om 08:12
nl
Opnieuw krijgt Brabant alvast miljoenen van het Rijk voor het versnellen van de stikstofaanpak in de provincie. Het gaat om 25 miljoen, bovenop de al eerder toegezegde 45 miljoen, waarmee Brabant binnen twee jaar alvast een aantal belangrijke stappen kan zetten. Die 70 miljoen is een voorschot uit de 24 miljard die het Rijk heeft gereserveerd voor de landelijke stikstofaanpak.
Profielfoto van Tessel Linders
Geschreven door

Stikstofminister Christianne Van der Wal bracht maandag een bezoek aan Brabant. Daar liet ze al weten positief te zijn over de Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof (BOS). Met de financiële steun van het Rijk kunnen plannen van de BOS de komende jaren versneld worden uitgevoerd. En dat is dan ook echt snel, het geld is voor het restant van 2022 en 2023. Het gaat om de volgende maatregelen:

1. Innovatie en natuurinclusieve landbouw
Het overgrote deel (de eerder toegezegde 45 miljoen euro) wordt geïnvesteerd in innovatie en het stimuleren van natuurinclusieve landbouw en extensivering. dat wil zeggen: minder dieren op je huidige grond, of hetzelfde aantal dieren op meer grond. Ook is hiervan geld beschikbaar om innovatieve stalsystemen continu te kunnen meten. Op 25 bedrijven kan er zo 'real time' worden gemeten wat de uitstoot is. Die proef gaat binnenkort van start.

Eerder was het geld voornamelijk bedoeld voor de innovatieve stalsystemen. Maar nu de rechter voorlopig een streep heeft gezet door de resultaatverwachting van de stallen, is een groot deel van het gereserveerde geld nu juist voor omschakeling en extensivering. En door op een aantal bedrijven continue te meten wat die innovatieve stalsystemen wél doen, helpt Brabant het ministerie om een goed beeld te krijgen van hoe goed die stalsystemen nu echt werken.

Een deel van die 45 miljoen wordt gereserveerd voor de Biodiversiteitsmonitor, dat is een soort rekenmodel. Wil je helemaal geen nieuw stalsysteem, dan kan je als boer ervoor kiezen om natuurinclusief te worden. Voor deze en biologische bedrijven geldt een uitzondering op de vergunningsverplichting voor een emissie-arme stal. Dat komt omdat deze boeren al een duurzame bedrijfsvoering hebben (of krijgen) en op die manier helpen bij het behalen van doelen voor bodem- en waterkwaliteit. Via de Biodiversiteitsmonitor kunnen veehouders aantonen dat ze natuurinclusief zijn.

2. Aankoop en sloop van bedrijfsgebouwen
Zeventien-en-half miljoen euro is bedoeld voor de aankoop en sloop van bedrijfsgebouwen in landelijk gebied ten behoeve van natuur en water. Zo kan de provincie makkelijker grond opkopen, en zo in gebieden ook de natuur versterken.

3. Onderzoek
Bijna zeven miljoen euro gaat naar onderzoeken ter ondersteuning van de gebiedsprocessen. Zo moet in kaart worden gebracht hoe toekomstbestendig een gebied is. Bijvoorbeeld met hydrologisch en ecologisch onderzoek en een analyse van grondgebruik. Ook wordt er gekeken naar verschillende scenario’s voor toekomstbestendige agrarische activiteiten.

4. BedrijfsBodemWaterPlan
Twee miljoen euro wordt ingezet voor het verder opschalen van de steun en advies aan agrariërs die deelnemen aan het BedrijfsBodemWaterPlan (BBWP). Brabant is de enige provincie die met zo'n systeem werkt.

Met het BBWP kan je als ondernemer zelf maatregelen nemen om de waterkwaliteit en de gezondheid van de bodem op je percelen te verbeteren. Per maatregel kan je punten verzamelen. Hoe meer punten, hoe hoger de vergoeding die er tegenover staat.

Provincie is blij met extra geld
Erik Ronnes, die zich als gedeputeerde bezig houdt met Stikstof, is blij met het geld uit Den Haag. “Dit geld is belangrijk om het tempo te kunnen maken wat nodig is om samen met onze partners te doen wat er nodig is in de transitie naar een toekomstbestendig landelijk gebied.”

Elies Lemkes-Straver, gedeputeerde Landbouw, Voedsel en Bodem: "Met dit geld van het Rijk kunnen we extra in zetten op natuurinclusieve landbouw. Als bedrijven produceren in balans met de omgeving, is dat goed voor de natuur, biodiversiteit, landschap en bodem- en waterkwaliteit."

Verder is de provincie erg blij om boeren die zelf actief moeite doen om de kwaliteit van de bodem en het water te verbeteren te kunnen compenseren. "Deze financiële waardering is nodig voor maatschappelijke eco-diensten die boeren verlenen en duurzame gronduitgifte met passende pachtprijzen. Daarnaast blijven we inzetten op precisielandbouw met o.a, real time monitoring en duurzaam bodembeheer.”

LEES OOK:

Brabantse boeren krijgen versneld 45 miljoen uit Den Haag

Stikstofminister op bezoek bij boeren: ‘Goed dat ze hier zo ambitieus zijn'

Stikstofplannen: boeren verleiden te stoppen, ook industrie moet inleveren

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.