Boeren zijn weer boos: provincie gaat schuiven met stalvergunning

13 december 2022 om 22:16 • Aangepast 21 december 2022 om 16:47
nl
Boeren die een emissiearme stal willen bouwen, krijgen zes maanden langer de tijd om een vergunning hiervoor aan te vragen. Dat laat het provinciebestuur deze week in een brief weten aan Provinciale Staten. Aan de deadline voor stalaanpassingen verandert echter niks. De ZLTO noemt dat 'bespottelijk en onbehoorlijk'.
Profielfoto van Frits van Otterdijk
Geschreven door

Brabant voert al lang een eigen beleid als het gaat om het beperken van stikstofuitstoot: boeren moeten voor 1 januari 2024 een emissiearme stal hebben. De vergunning daarvoor moest voor 1 april 2023 zijn aangevraagd. Die deadline wordt nu door het provinciebestuur opgeschoven naar 1 oktober 2023.

Voor alle duidelijkheid: de deadline voor de daadwerkelijke stalaanpassingen blijft wél staan op 1 januari 2024. Al zegt de provincie dat ze 'soepel met handhaven' zullen zijn.

Daadwerkelijke reductie
Op 4 november maakte de provincie bekend voorlopig te stoppen met het uitdelen van vergunningen. De rechter had toen al meerdere keren in twijfel getrokken hoeveel die emissiearme stallen nu daadwerkelijk besparen. De provincie besloot dat het ministerie van LNV duidelijkheid moest geven over hoe om te gaan met de emissie-berekeningen.

Het ministerie liet weten pas 'halverwege 2023' met een beslissing over de stalsystemen te kunnen komen. Dat zou dus te laat zijn voor de vergunningsaanvragen die de provincie Brabant moet afhandelen. Reden voor de provincie om daarom de deadline zes maanden naar achteren te schuiven.

'Stilstaan is geen optie'
ZLTO, de belangenorganisatie van de boeren, heeft 'met ontsteltenis' de brief gelezen die het provinciebestuur aan Provinciale Staten heeft gestuurd. Voorzitter Wim Bens: "Het college van Gedeputeerde Staten reageerde op de VVD/PvdA-motie 'stilstaan is geen optie'. Na lezing van de brief kunnen we niets anders concluderen dan dat stilstand juist versterkt wordt door de oplossing van dit college."

Stalaanpassing
Veehouders krijgen weliswaar zes maanden langer de tijd om een vergunning voor een stalaanpassing in te dienen. De deadline voor plaatsing blijft 1 januari 2024. ZLTO vindt dit 'bespottelijk en onbehoorlijk.' De boeren vinden dat het Brabantse stallenbesluit voor de aanpassing van veestallen ouder dan 15 of 20 jaar volstrekt onhaalbaar is. Zij willen de huidige deadline voor de stalaanpassing van tafel. Die moet in lijn worden gebracht met het landelijk beleid.

Vrijdag komt het stallenbeleid aan de orde op het provinciehuis tijdens een debat.

LEES OOK: Provincie positief over kabinetsplan, ZLTO wil stalaanpassing van tafel

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel
Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!