Raad van State vernietigt plannen voor reconstructie N65

21 december 2022 om 10:24 • Aangepast 21 december 2022 om 13:51
nl
De plannen van de provincie en de gemeente Vught om de N65 veiliger te maken zijn door de Raad van State volledig vernietigd. Er is te weinig onderzoek gedaan naar de gevolgen voor de natuurgebieden in de omgeving als de weg verbouwd gaat worden. Een groot aantal milieu- en natuurorganisaties had daarvoor gewaarschuwd bij de Raad van State.
Profielfoto van Agnes van der Straaten
Geschreven door

Veel bezwaren die gemaakt zijn tegen de plannen zijn door de Raad van State ongegrond verklaard, zo blijkt uit de uitspraak. Maar het bezwaar dat de Natuur- en Milieugroep Vught maakte over de stikstofschade werd wel gegrond verklaard. Zij vreest dat de Natura2000 gebieden, de Loonse-en Drunense Duinen en de Leemkuilen schade ondervinden door de uitstoot van stikstof bij de ombouw en het gebruik van de N65. De Raad van State geeft ze daar gelijk in. Uit het onderzoek dat daar naar gedaan is, kan niet de conclusie getrokken worden dat de natuur geen schade oploopt.

Benzinepomphouder krijgt gelijk
Er zijn nog een aantal bezwaarmakers die gelijk hebben gekregen van de Raad van State. Een tankstationhouder, die bang is dat hij geen klant meer overhoudt als de weg omgebouwd wordt, krijgt gelijk. De gemeente moet beter bedrijfseconomisch onderzoek doen naar de gevolgen van de reconstructie van de weg. Ook moet er gekeken worden of de Boslaan in Vught de toekomstige grotere belasting aankan. Ten slotte moet er in de plannen duidelijk gemaakt worden hoe voldaan wordt aan de verplichting om gekapte bomen te compenseren.

Verkeersveiligheid
De weg tussen Tilburg en Den Bosch is een belangrijke ontsluitingsweg voor de gemeenten Vught en Oisterwijk. Maar het verkeer kan steeds vaker niet goed doorrijden en ook de verkeersveiligheid laat te wensen over.

Vandaar dat de provincie, met Rijk en de gemeente Vught 145 miljoen wilde uittrekken om de weg tussen Vught en Haaren om te bouwen. De gelijkvloerse kruisingen moeten er uit. De weg moet op verschillende punten worden verdiept en daarboven komen rotondes waar het plaatselijke verkeer de weg mee kan oversteken. Er komt ook een snelfietsroute en een parallelweg voor plaatselijk verkeer.

Nieuw bestemmingsplan
Als de Raad van State een bestemmingsplan vernietigt, dan moet de gemeente weer helemaal opnieuw beginnen met een nieuw bestemmingsplan, in dit geval voor de ombouw van de N65. Omdat iedereen dan ook weer kan inspreken, betekent dit dat de ombouw van N65 nog jaren op zich laat wachten.

Voordeel is wel dat de Raad van State precies heeft aangegeven welke bezwaren ze gegrond vonden en welke ongegrond. Daarmee kan de gemeente alvast rekening houden in de nieuwe plannen.

Vernieuwing spoor kan wel doorgaan
De Raad van State deed woensdag ook uitspraak over de vernieuwing van het spoor tussen Meteren en Boxtel. Daarvan zijn de meeste bezwaren ongegrond verklaard. De plannen om tussen Den Bosch en Vught van drie naar vier sporen te gaan, kunnen dus gewoon doorgaan. Ook kan de bouw beginnen van een verdiepte bak voor het spoor in Vught.

Veel omwonenden van het spoor in Den Bosch hadden bezwaar gemaakt bij de raad van State vooral vanwege de verwachtte geluid- en trillinghinder. Ze verwachten dat de verdubbeling van het spoor negatieve gevolgen zal hebben voor hun woon- en leefklimaat.

Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.