Stikstofbeleid en stallendeadline zorgen voor verdeelde reacties in Brabant

1 september 2023 om 17:47 • Aangepast 12 september 2023 om 02:02
nl
De nieuwe coalitie heeft bekendgemaakt wat ze de komende vier jaar voor elkaar wil krijgen. Na maanden onderhandelen ligt er een akkoord tussen VVD, GroenLinks, PvdA, SP, D66 en Lokaal Brabant. Met name het stikstofbeleid en de deadline voor stalaanpassingen leiden tot reacties van boeren- en milieuorganisaties.
Profielfoto van Tessel Linders
Geschreven door

In een eerste reactie zegt de Brabantse Milieufederatie (BMF) positief te zijn over het bestuursakkoord. Pijnpunt is wel het opschuiven van de 'stallendeadline' voor melkvee en kalveren. Femke Dingemans, directeur-bestuurder van de BMF noemt het begrijpelijk dat er geen stalsystemen worden voorgeschreven die niet goed werken.

“Dan moeten er wel andere maatregelen genomen worden om verdere verslechtering van de Brabantse natuur te voorkomen. Die natuur lijdt immers nog iedere dag onder de vele stikstof", zegt Dingemans.

BMF is blij dat het nieuwe provinciebestuur gaat kijken naar een actief intrekkingsbeleid voor ongebruikte stikstofrechten. BMF roept de overheid al langer op om ongebruikte stikstofrechten automatisch te laten vervallen of na een bepaalde periode actief in te trekken. "Als eerste én minst ingrijpende stap in het oplossen van de stikstofcrisis. Dat is immers veel goedkoper dan uitkopen, zoals het Rijk voorstelt."

"Onlogisch, niet praktisch, onhaalbaar en ook weinig sociaal."

De ZLTO, de belangenorganisatie voor boeren en tuinders, neemt 'met gemengde gevoelens' kennis van het bestuursakkoord, laat voorzitter Wim Bens weten. Hij zegt blij te zijn met een stabiel bestuur, dat de pittige opgaven gaat aanpakken.

Ook is hij blij met de waardering voor de sector, die uit het bestuursakkoord spreekt. "Nooit mogen we uit het oog verliezen dat de Brabantse boer en tuinder hoofdleverancier zijn van gezond en vers voedsel. Tot in verre buitenlanden staat de provincie hierom bekend, trots en waardering hiervoor zijn op hun plaats."

De verbazing zit in het tweesporenbeleid op het gebied van de verplichte stalaanpassingen. Bens begrijpt dat de deadline voor melkvee en kalveren wordt opgeschoven naar 2026, nu er nog geen goed werkende systemen beschikbaar zijn. Dat voor varkens, geiten en pluimvee de deadline op 1 juli 2024 blijft staan, vindt de ZLTO 'onlogisch, niet praktisch, onhaalbaar en ook weinig sociaal'.

"De natuur moet prioriteit nummer één worden en blijven.”

Ook oppositiepartij Partij voor de Dieren heeft gereageerd op het bestuursakkoord. De partij noemt de aangekondigde maatregelen 'niet genoeg om het tij voor de natuur te keren'.

Fractievoorzitter Nikky Hamerslag vindt dat er onterecht ingezet wordt op luchtwassers voor de vele varkensmegastallen: “De miljoenen varkens blijven zo in de ammoniaklucht, zonder ooit daglicht te zien. En dan hebben we het nog niet over het verhoogde risico op stalbranden." Het 'met belastinggeld verplaatsen van stallen, stank, gezondheidsrisico’s en dierenleed naar andere provincies' noemt de partij 'helemaal bizar'.”

De Partij voor de Dieren ziet ook positieve punten. Bijvoorbeeld het inzetten op minder dieren als maatregel voor verduurzaming van de veeteelt. Ook over de keuzes naar wie vrijgekomen stikstofruimte als eerste gaat, is de fractie positief. “Daar hebben wij ons de vorige periode hard voor gemaakt. Het is mooi dat je ook vanuit de oppositie invloed kunt uitoefenen. Wij zullen erop letten dat de natuur prioriteit nummer één wordt en blijft.”

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.