Boerenprotesten: ook op het provinciehuis komen ze hun zorgen uiten

2 februari om 13:55 • Aangepast 16 februari om 02:03
nl
Ruim 50 Brabantse boeren hebben vrijdag middag op het provinciehuis in Den Bosch een petitie aangeboden aan gedeputeerde Marc Oudenhoven. In navolging van de protesten in Frankrijk en België, willen deze Brabantse boeren óók benadrukken klem te zitten tussen alle Europese, Nederlandse én Brabantse regelgeving.
Profielfoto van Tessel Linders
Geschreven door

In de petitie stellen de boeren dat ze wel in opstand moeten komen. "Tegen het Europese boeren afbraakbeleid, tegen de Green Deal en tegen de compleet doorgeslagen politieke bemoeizucht."

Corné de Rooij van ZLTO Midden-Brabant benadrukt dat boeren niet alleen grote moeite hebben met de Europese en Nederlandse regels, maar ook met het extra schepje erbovenop vanuit het Brabantse bestuur.

"Als Brabantse boer ben je zo ongeveer een kunstenaar"

"We hebben al te maken gehad met de idiote Nederlandse regels van de kalenderlandbouw, dat er voor jou wordt bepaald wanneer je moet zaaien en oogsten en het verbod op inzaaien aan de akkerranden maar dat is nog niet alles. Als Brabantse boer ben je zo ongeveer een kunstenaar."

Daarbij doelt De Rooij op de Brabantse stallendeadline. "Je moet je stal aanpassen maar de zekerheid rondom stalsystemen is compleet weg. De provincie weet dit en het zou Gedeputeerde Staten sieren als ze de deadline voor die aangepaste stallen intrekken."

Daarnaast is het stikstofbeleid in Brabant nog een tandje steviger dan in de rest van Nederland. In onze provincie worden geen nieuwe natuurvergunningen meer verstrekt die leiden tot extra stikstofuitstoot op kwetsbare natuur. Daardoor kunnen boeren op bepaalde plekken niet meer uitbreiden.

"Laat boeren en tuinders in de beekdalen alsjeblieft met rust."

En ook zijn er grote zorgen over de beekdalen. Daar wil de provincie de intensieve veehouderij terugdringen. Dat moet om de waterkwaliteit te verbeteren. Maar volgens de Rooij leidt dat ertoe dat de gebieden worden uitgesloten van normaal agrarisch gebruik. "Laat boeren en tuinders in de beekdalen alsjeblieft met rust."

Dat de provincie op dit moment ook flink investeert in het aankopen van grond steekt de boeren. "De gronden worden niet aangekocht voor natuurdoeleinden, maar er worden stukken gekocht in primair agrarisch gebied. Daarmee maak je de landbouwstructuur kapot en drijf je de grondprijs op."

"We moeten vooral in gesprek blijven."

Gedeputeerde Marc Oudenhoven is blij dat de boeren hun zorgen kenbaar maken, maar geeft wel een winstwaarschuwing. "Veel van de punten die in de petitie worden aangedragen gaan over Europees of landelijk beleid. Daar kunnen wij niet meteen iets in betekenen. Maar daar waar het gaat om Brabantse aanvullingen moeten we vooral in gesprek blijven om te kijken wat we kunnen doen."

Wel zegt hij dat afspraken gemaakt in het coalitieakkoord, zoals de stallendeadline, voorlopig blijven staan. "Daar waar het gaat om in gesprek blijven, we zitten eens in de paar weken echt met elkaar om tafel. De ZLTO is een belangrijke gesprekspartner waar het gaat om de inrichting van het landelijk gebied. Dat de boeren dat niet zo voelen, zich niet serieus genomen voelen, is jammer. We nemen hun zorgen wel serieus."

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.