Video

Regeerakkoord: boeren blij, universiteiten bezorgd en vragen rond asiel

16 mei om 18:26 • Aangepast 28 mei om 02:04
nl
De reacties uit Brabant op het akkoord van PVV, VVD, NSC en BBB lopen uiteen. Boeren zijn blij, universiteiten maken zich zorgen en hoe het verder moet met asielzoekers weet eigenlijk niemand.
Profielfoto van Rick LemmensProfielfoto van Tessel Linders
Geschreven door

In het akkoord staan onder meer plannen voor forse bezuinigingen, lastenverlichtingen, strengere aanpak van criminaliteit en ook beperkingen op (arbeids)migratie. Zaken die op Brabant veel impact zullen hebben zijn bijvoorbeeld het beperken van buitenlandse studenten en grote bezuinigingen op onderwijs, het intrekken van de spreidingswet en het stevig versoepelen van mest- en stikstofregels.

Buitenlandse studenten
Weinig blijdschap was er vandaag in ieder geval bij Nederlandse universiteiten over de plannen om het aantal buitenlandse studenten te verminderen en om enorm te bezuinigen op geld voor onderzoek.

Dat raakt ook de Tilburgse universiteit: "Het gaat niet alleen om het geld maar ook om de toon. En alles ademt dat hoger onderwijs en onderzoek niet meer zo belangrijk wordt gevonden", zegt directeur Wim van de Donk.

Extra geld dat was toegezegd aan zijn universiteit voor het financieren van onderzoek wordt in een keer weggestreept door de rechtse coalitie. "Dat leidt tot heel veel onzekerheid. Onderzoek wegsnijden heeft nare consequenties voor de toekomst."

Bij de TU in Eindhoven zijn er minder zorgen over het aantal buitenlandse studenten, want 'studies waar arbeidstekorten zijn', zoals in de chipsector, worden uitgezonderd. Maar ook in Eindhoven wordt gevreesd voor de gevolgen van de aangekondigde bezuinigingen.

En ook zijn er zorgen over de boete voor langstudeerders. "Met een boete van 3000 euro per jaar wordt de druk op onze studenten fors verhoogd. Dit kan de drempel verhogen om (door) te studeren, met name voor jongeren uit gezinnen met een laag inkomen", schrijven de Nederlandse universiteiten in een gezamenlijke brief.

Spreidingswet geschrapt
De nieuwe regering schrapt de spreidingswet. Die wet, die met bloed, zweet en tranen tot stand kwam, was bedoeld om de asielopvang in Nederland beter te regelen. Elke gemeente in Nederland moest naar rato bijdragen aan het realiseren van vaste opvangplekken.

Dat gaat nu, tot grote frustratie van velen niet door. Zo ook bij Arjen van Drunen, wethouder in Breda. “Door deze wet te schrappen zegt de nieuwe regering eigenlijk: Ter Apel, Budel, los het maar lekker zelf op.”

Landbouw
Boerenbelangenorganisatie ZLTO is te spreken over de landbouwparagraaf. "Het is goed dat de partijen naar Brussel gaan om te kijken of het stikstofbeleid soepeler kan", zegt bestuurslid Remco Beekers. In het akkoord schrijven de partijen dat Nederland bij de EU 'met lef' gaat pleiten voor soepelere mest- en stikstofregels.

Zo is het de bedoeling dat voortaan meer gekeken wordt naar daadwerkelijke uitstoot van bedrijven. Tegelijkertijd wordt de hoeveelheid stikstof die op kwetsbare natuur terecht mag komen, de drempelwaarde, flink verhoogd van 0,005 mol/ha per jaar naar 1 mol. Ook wil de coalitie dat de Natura2000-gebieden opnieuw worden verdeeld, wat in het verleden al geprobeerd is maar praktisch onmogelijk bleek.

Toch denkt hij niet dat het akkoord enkel symboolpolitiek is. "Het is nog te vroeg om te zeggen of dit een dode mus is. Wij zijn in ieder geval hoopvol. We gaan ervan uit dat het nieuwe kabinet naar boeren en tuinders gaat luisteren, en niet meer naar modellen."

Geert Verstegen van het Brabants Burgerplatform, een netwerk van stichtingen en verenigingen tegen overlast van de intensieve landbouw, denkt daar anders over. "De problemen zijn al vijftig jaar hetzelfde: er zijn gewoon te veel dieren die voor te veel vervuiling zorgen. De oplossing wordt altijd aan de achterkant van de keten gezocht, met innovaties en rekenmodellen. Ook deze club partijen doet dat weer. Maar zolang de politiek niet wil inzien dat de oplossing aan de voorkant zit, dus in het aantal dieren, blijft het dweilen met de kraan open."

Hij denkt ook niet dat de plannen van de nieuwe coalitie stand zullen houden bij de rechter. "Je kunt wel opschrijven dat je iets 'juridisch houdbaar' gaat doen, maar dat betekent niet dat het dan ook zo is. Deze partijen zullen wederom stuiten op de Europese wet en op de rechter."

Provincie heeft zorgen
Ook de provincie heeft twijfels over de juridische houdbaarheid en effectiviteit van de stikstofplannen. Wel is ze blij dat er ingezet blijft worden op woningbouw en dat er straks weer een missionair kabinet is.

Het afschaffen van het groeifonds (6,8 miljard) en het transitiefonds (20,5 miljard), bedoeld voor innovatie en de verandering van het landelijk gebied, vindt de provincie wel 'onwenselijk'. En ook maakt ze zich zorgen of provincies en gemeenten nog voldoende geld blijven krijgen voor taken die het rijk ze voorschrijft.

Omroep Brabant experimenteert met het laten presenteren van onze eigen artikelen met behulp van AI, ofwel kunstmatige intelligentie. Hierdoor kunnen we met weinig moeite mensen bereiken die bijvoorbeeld moeite hebben met lezen of het prettiger vinden om video’s te kijken. We bieden zo iets extra's dat we nooit zouden kunnen bieden zonder de mogelijkheden van AI. De inhoud van de video is natuurlijk geheel door journalisten (échte mensen dus) gemaakt en dit komt niet in de plaats van echte presentatoren.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel
Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!