Wethouder benadeelde vorige werkgever bij verbouwing van zijn huis

17 mei om 12:56 • Aangepast 28 mei om 02:03
nl
Rainier Schuurbiers, wethouder bouwzaken in Woensdrecht is bij zijn vorige werkgever, een aannemer, op staande voet ontslagen wegens wangedrag. Hij heeft bij de verbouwing van zijn huis spullen en diensten gebruikt zonder daarvoor te betalen. Personeel, waar hij als directeur de leiding over had, regelde dit voor hem, zo blijkt uit documenten in handen van Omroep Brabant. De burgemeester zegt niet van de zaak op de hoogte te zijn geweest.
Profielfoto van Wim Heesterbeek
Geschreven door

Omroep Brabant heeft twee documenten in handen: een brief waarin het ontslag van Schuurbiers wordt gemeld, en een verklaring van het onderzoeksbureau dat de zaak destijds onderzocht. Daarin staat gedetailleerd omschreven wat er speelde, Schuurbiers ondertekende het document.

Lintje
De wethouder begon zijn carrière in 1980 bij het aannemersbedrijf in Sprundel. In 2008 groeide hij door tot operationeel directeur, in die rol gaf hij leiding aan tenminste vijf medewerkers.

In 2010 trad hij toe tot de gemeenteraad van Woensdrecht voor de lokale partij Algemeen Belang Zuidwesthoek (ABZ). In april 2022 werd hij benoemd tot wethouder, kort daarna ontving Schuurbiers nog een koninklijke onderscheiding voor zijn werkzaamheden. De kwestie waar het hier over gaat speelde in 2014 en 2015.

8.136 euro
In die periode verbouwde Schuurbiers zijn huis in Hoogerheide. In de verklaring van het onderzoeksbureau wordt gemeld dat hij zijn personeel hiervoor materiaal liet leveren en afspraken met leveranciers liet maken. Die afspraken waren niet altijd in de haak.

Zo liet hij een medewerker een grote put/ kelder regelen. Deze werd geleverd zonder ervoor te betalen. De kosten van de put zijn normaal 6.600 euro. Ook werd er door een medewerker van Schuurbiers een kraan geregeld. De kosten voor het gebruik hiervan zijn normaal 1.536 euro, maar Schuurbiers betaalde niets. De directeur van Schuurbiers was niet van deze deals (Schuurbiers spreekt van een ‘gunst’) op de hoogte.

Integriteit op het spel
Als de zaak begin 2015 aan het licht komt, neemt het aannemersbedrijf het hoog op. Er was sprake van 'financiële benadeling' en ook was de ‘geloofwaardigheid en/ of reputatie’ van Schuurbiers en het bedrijf ‘ernstig in gevaar gebracht’, zo staat in de ontslagbrief. Voor het bedrijf kunnen de gevolgen groot zijn: “Haar integriteit kan hiermee op het spel komen te staan en daarmee ook haar bestaansrecht.”

Naast de feiten over de put en de kraan maakt de verklaring ook melding van een rommelige administratie. Schuurbiers kan tegenover de onderzoekers niet alle kostenposten verklaren. Ook zijn er kosten geboekt op rekeningen van andere projecten waar het aannemersbedrijf bij betrokken was.

Zaak niet bekend
Voor de benoeming van een wethouder laat de gemeente Woensdrecht altijd een integriteitsonderzoek uitvoeren door een extern bureau. Integriteit is namelijk ‘een bestaansvoorwaarde voor goed openbaar bestuur’, en ‘in de benoemingsprocedure van de wethouders verdient de bewustwording van integer handelen nadrukkelijk aandacht’, zo schrijft het bureau op haar website.

De uitkomst van het onderzoek naar Schuurbiers wordt begin 2022 naar de burgemeester gestuurd, en die stuurt het weer door naar de Commissie Geloofsbrieven die zich ook over de benoeming buigt.

Raadslid Eddy van Wezel was destijds voorzitter van de commissie en laat weten niet van de kwestie rond het aannemersbedrijf op de hoogte te zijn geweest. In het integriteitsrapport dat de commissie van de burgemeester kreeg zou het niet benoemd worden. Burgemeester Steven Adriaansen meldt via zijn woordvoerder ook niet van de zaak op de hoogte te zijn. Het zou zelfs niet besproken zijn tijdens het integriteitsonderzoek, zo weet hij.

Afhankelijk van kandidaat-wethouder
Ronald van der Mark van Berenschot was niet betrokken bij het onderzoek naar Schuurbier, maar doet wel integriteitstoetsen voor andere gemeenten. Hij kan niets zeggen over de zaak in Woensdrecht al geeft hij wel aan zelf altijd te informeren naar het werkverleden van een kandidaat-wethouder, en of daar integriteitskwesties spelen.

Al zijn de middelen beperkt: "Je bent bij zo'n onderzoek afhankelijk van enerzijds openbare bronnen, en anderzijds de informatie die de kandidaat-wethouder zelf verstrekt", aldus Van der Mark.

Wethouder Schuurbiers is ondanks meerdere verzoeken niet bereikbaar voor Omroep Brabant.

Heb je een tip? Mail de onderzoeksredactie of bereik ons 100% anoniem via Publeaks.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel
Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!