Minister betreurt Brabantse korting op Philharmonie Zuidnederland

12 oktober 2017 om 00:22 • Aangepast 20 november 2020 om 21:23
nl
Minister Jet Bussemaker van cultuur heeft in april van dit jaar níet met gedeputeerde Henri Swinkels gesproken over bezuinigingen op de Philharmonie Zuidnederland. De minister schrijft dat woensdag in antwoord op kamervragen van het CDA.
Profielfoto van Peter Pim Windhorst
Geschreven door
Peter Pim Windhorst

Zij zegt ook dat ze 'teleurgesteld' is door de Brabantse korting op de subsidie voor het orkest. Volgens Swinkels had de minister uit het gesprek kunnen begrijpen dat hij een korting van de subsidie overwoog.

Het antwoord van de minister is opvallend. Cultuurgedeputeerde Swinkels vertelde namelijk in september aan Provinciale Staten dat hij haar in april al had gepolst over eventuele bezuinigingen op het orkest. Hij weerlegde daarmee kritiek van het CDA en GroenLinks dat de Brabantse korting voor iedereen als een verrassing kwam.

Wachten op privacy instellingen...


Twee miljoen euro per jaar
Brabant heeft de Philharmonie Zuidnederland de afgelopen jaren met gemiddeld twee miljoen euro per jaar gesubsidieerd. Net voor de zomer nam Gedeputeerde Staten de beslissing om dat bedrag met een half miljoen per jaar te verminderen. De provincie wil dat bedrag apart zetten in een potje voor vernieuwing van philharmonische muziek waar ook anderen dan het orkest een beroep op kunnen doen.

Die beslissing viel niet goed bij het orkest. Dat reageerde boos omdat het de beslissing van de gedeputeerde niet aan had zien komen. Het orkest, het rijk en de provincies Limburg en Brabant zijn al lang in gesprek over de toekomst van de Philharmonie. Een orkest werkt met langlopende planningen. Dat maakt het snel verwerken van de provinciale korting erg lastig.

Geen kat in 't bakkie
Swinkels zegt dat hij voldoende signalen heeft gegeven dat een subsidie van twee miljoen voor het orkest geen kat in 't bakkie was. In september voerde hij aan dat hij in april al met de minister over zijn plan had overlegd. De minister schrijft nu dat ze wel een telefoongesprek met Swinkels heeft gevoerd, maar dat een bezuiniging op het orkest daarin niet aan de orde is geweest.

Bussemaker schrijft letterlijk: "Ik vind het teleurstellend dat een van de subsidiepartners zonder bestuurlijk overleg met de andere subsidiegevers op zo'n korte termijn een bezuiniging doorvoert." De minister schrijft verder dat ze de partijen heeft uitgenodigd voor overleg.

Wachten op privacy instellingen...


Woordenstrijd
Overigens lijkt het meningsverschil ook een woordenstrijd. De minister schrijft dat Swinkels in het gesprek wél heeft gevraagd of de tot dan gemaakte plannen een kleiner orkest in de weg staan. De minister heeft geantwoord dat dit niet het geval is. Waar ze aan toevoegt dat het werkplan en de begroting van het orkest dan wel aangepast moeten worden.

In een eerste reactie op de antwoorden van de minister grijpt Swinkels dan ook precies die alinea aan. Hij schrijft: "Voor mij (en naar ik mag aannemen ook voor haar) was dus zonneklaar dat een onderzoek naar de gevolgen van een kleinere orkestkern alles te maken had met de mogelijkheid van een lager subsidiebedrag."

Veren gladstrijken
Swinkels kreeg voor zijn beslissing steun bij een meerderheid van Provinciale Staten. Het orkest heeft formeel bezwaar aangetekend tegen de beslissing. Limburg is nog steeds boos over de Brabantse korting, Tijdens het overleg waar de minister de partijen voor heeft uitgenodigd, moeten dus nog wat veren worden gladgestreken.

De Philharmonie Zuidnederland ontstond door een afgedwongen fusie van Het Brabants Orkest en het Limburgs Symfonieorkest. De begroting is ongeveer dertien miljoen euro per jaar. Het orkest wordt gesubsidieerd door het rijk, door de provincies Limburg en Brabant en door Eindhoven en Maastricht.

Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.