Kritiek op plannen vliegbasis Gilze-Rijen

7 mei 2018 om 16:54
Een Cougar op Gilze-Rijen
Een Cougar op Gilze-Rijen
De uitbreidingsplannen van het aantal vluchten van vooral helikopters vanaf vliegbasis Gilze-Rijen zijn onvoldoende onderbouwd om de exacte gevolgen voor de omwonenden en het milieu te kunnen overzien. Er bestaan ernstige twijfels over het aantal omwonenden dat ernstige overlast krijgt door het extra vliegverkeer en het aantal huizen dat geïsoleerd moet worden, schrijft de commissie die milieueffectrapporten beoordeelt.
Profielfoto van Robert te Veele
Geschreven door
Robert te Veele

Vanwege de omstreden rekenmethode die is gebruikt bestaat de vrees dat de geluidhinder voor de omgeving wordt onderschat. De commissie meent dat voor het helikoptergeluid een andere methode moet worden gebruikt, waaruit blijkt dat 45.000 omwonenden rekening moeten houden met ernstige hinder. De commissie wil ook dat de effecten van toekomstige vluchten met militaire drones beter worden toegelicht.

Bezwaren
In Gilze en Rijen hebben bewoners last van trillingen als de Chinook-helikopters vliegen. Hier is al onderzoek naar gedaan. Defensie wil graag knopen doorhakken, maar moet wachten op de behandeling van verschillende bezwaren.

Wachten op privacy instellingen...