Baby Hannah werd ontvoerd door biologische ouders, 12 maanden cel - Omroep Brabant

Baby Hannah werd ontvoerd door biologische ouders, 12 maanden cel

21 september 2018 om 08:08
nl
De ouders van baby Hannah krijgen allebei een jaar celstraf voor de ontvoering van hun biologische dochter. Rowan S. en Kim de L. pakten in februari van dit jaar hun dochter af van de pleegmoeder op een parkeerplaats in Eersel. Ze zijn beide schuldig bevonden aan onttrekking van het kind aan het gezag. Vader Rowan is daarnaast ook schuldig aan mishandeling van de pleegmoeder. Ze krijgen 12 maanden celstraf, waarvan 4 maanden voorwaardelijk.
Geschreven door

De ouders krijgen daarnaast een proeftijd van twee jaar. Beide ouders waren vrijdag aanwezig bij de uitspraak. Moeder Kim mocht de zaak in relatieve vrijheid afwachten. Vader Rowan zat al sinds de arrestatie in februari vast. Beide ouders moeten na vandaag dus direct weer de cel in. De familie van moeder Kim mocht haar in de rechtszaal nog heel even knuffelen voor ze door de parketpolitie werd afgevoerd.

Het meisje woonde sinds oktober 2017 niet meer bij haar biologische ouders. De kinderrechter had haar onder toezicht gesteld en uit huis geplaatst vanwege vermoedens van mishandeling door haar vader en/of moeder. In eerste instantie werd het meisje ondergebracht bij de zus van de moeder, maar in december besloot de jeugdbescherming het meisje bij een pleeggezin op een geheime locatie onder te brengen. 

Haar biologische vader en moeder kwamen echter achter de verblijfplaats van hun dochtertje en zochten haar in februari op. De vader gebruikte geweld om het meisje op een parkeerplaats bij een supermarkt in Eersel van de pleegmoeder af te pakken; hij duwde en sloeg met zijn vuisten tegen haar borst. Vervolgens zetten de vader en moeder hun dochtertje in een auto en brachten haar naar Duitsland

Wachten op privacy instellingen...

Volgens de aanklager hebben beide ouders een flink aandeel in het plannen van de ontvoering van Hannah. Uit berichtjes op de telefoon is op te maken dat ze vlak na de uithuisplaatsing van Hannah in december al bezig waren met plannen. 

Daarom eiste hij twee weken geleden voor beide verdachten dezelfde straf: 18 maanden cel waarvan zes voorwaardelijk en een proeftijd van drie jaar. "Samen uit, samen thuis", aldus de officier van justitie.

De moeder verklaarde tijdens de behandeling van de strafzaak dat zij op het moment van de ontvoering oprecht dacht dat het gerechtvaardigd was hun dochtertje mee te nemen. Dit zou komen door verhalen van de vader. De rechtbank acht dit echter ongeloofwaardig. Volgens psychologisch onderzoek beschikt de moeder over een gemiddelde intelligentie en lijdt zij niet aan een psychische stoornis. Zij moet op enig moment hebben doorzien dat het door de vader geschetste scenario ongeloofwaardig was. Geen weldenkend mens zou hieraan enig geloof hechten, zeker omdat de voor de hand liggende bewijzen ontbraken.

De rechter noemde het vrijdag niet geloofwaardig dat de moeder zegt te hebben gedacht dat ze niets strafbaars deed. "Dat ze in eerste instantie de verhalen van vader Rowan geloofde, kan. Maar dat kan je niet blijven volhouden", aldus de rechter.

Wachten op privacy instellingen...

'Gewoon ouders'
Volgens de advocaat van Rowan, Jan-Hein Kuijpers, is de hele zaak samen te vatten in een uitspraak van Rowan: “We zijn gewoon twee jonge ouders die hun kindje terug willen”. 

De strafpleiter vindt dat er bizar veel aandacht in de media was voor de ontvoering. Eerder zei hij over de eis: "De eis is belachelijk. Er is geen sprake van criminele intenties. De media-aandacht zou tot strafvermindering moeten leiden." 

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.