'Het is nog droger dan vorig jaar rond deze tijd', waterschap Aa en Maas stelt beregeningsverbod in - Omroep Brabant

'Het is nog droger dan vorig jaar rond deze tijd', waterschap Aa en Maas stelt beregeningsverbod in

7 juni 2019 om 11:54
nl
Ondanks de regen die de afgelopen dagen viel, is het nog steeds erg droog in Brabant. Daarom heeft waterschap Aa en Maas vrijdag besloten een beregeningsverbod in te stellen voor een groot deel van haar gebied. Dit moet voorkomen dat het waterpeil nog verder daalt.
Profielfoto van Peter de Bekker
Geschreven door

De maatregel geldt niet alleen voor de agrarische sector. Het sproeien van de tuin vanuit de sloot is ook verboden, net als het beregenen van sportvelden.

Door de lage waterstanden kan er schade ontstaan aan oevers en kaden en kunnen dieren en planten in sloten en beken sterven. Het verbod om te beregenen met water uit sloten en beken is van kracht tot het moment dat het waterpeil in de kanalen, sloten en beken weer op niveau is. Als het verbod wordt opgeheven, laat het waterschap dit weten.

Gebied
Het onttrekkingsverbod geldt voor het gebied ten zuiden van de lijn Den Bosch-Nuland-Herpen. Begin deze week nam ook waterschap Brabantse Delta al maatregelen tegen de droogte.

Volgens het waterschap is de huidige nijpende situatie te wijten aan de droogte van 2018, de daaropvolgende drogere winter en het relatief droge voorjaar. "Op dit moment is het zelfs droger dan vorig jaar rond deze tijd. "

Uitzonderingen
Er is een aantal uitzonderingen op het verbod:

  • Beken, sloten en kanalen waar voldoende water in aanwezig is: het benedenstroomse gedeelte van de Sambeekse uitwatering en benedenstroomse gedeelte van de Raam, het kanaal van Deurne, de Helenavaart en de Zuid Willemsvaart door Helmond.
  • Het gebruik van water voor het blussen van branden.
  • Weidepompen voor het geven van water aan vee.
  • Het onttrekken van water via peilgestuurde drainage.
  • Deelnemers aan de pilot 'Bier, Boer, Water', voor het conserveren en hergebruiken van water.
  • Onttrekkingen voor de bedrijfsmatige fruitteelt, groenteteelt, bloemen- en plantenteelt en bomenteelt. Voorbeelden van gewassen die niet als kapitaalintensief worden aangemerkt - en dus niet beregend mogen worden - zijn: grasland (inclusief graszoden), maïs, suikerbieten, aardappelen en granen.

'We doen wat mogelijk is'
Waterschap Aa en Maas benadrukt dat het doet wat mogelijk is om boeren en tuinders en andere watergebruikers van voldoende water te voorzien. "De droogtemaatregelen die al waren getroffen, blijven waar nodig intact. Zo staan op de meeste plekken de stuwen nog steeds extreem hoog. Hierdoor zakt zoveel mogelijk oppervlaktewater de grond in om de ondergrondse voorraad aan te vullen voor het komende groeiseizoen."

Een aanvullende maatregel die kort geleden werd genomen is, is het inzetten van zandwinplas Hoogdonk bij Deurne om daar tijdelijk water op te slaan. "Hierdoor wordt 100.000 kubieke meter water opgespaard worden. Dit water kan gebruikt worden om het achterliggende gebied bij aanhoudende droogte van water te voorzien."

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.