Fontein spuit nog zeker twee maanden niet, gemeente laat verneveling blauwalg onderzoeken

BERGEN OP ZOOM - De fontein in de door blauwalg getergde Binnenschelde in Bergen op Zoom blijft nog zeker twee maanden uitstaan. De gemeente heeft een extern bedrijf ingeschakeld om te onderzoeken of en hoe blauwalg door verneveling in de lucht terechtkomt en wat de mogelijke risico's voor de omgeving zijn. Het waterspektakel in het recreatiemeer werd eind juni uitgezet nadat Omroep Brabant het gevaar van het inademen van blauwalg aan de kaak stelde.

Blauwalgen zijn bacteriën die zich gedragen als algen. Algendeskundige Miquel Lurling van de Wageningen University & Research (WUR) waarschuwde dat het inademen van nevel uit de fontein schadelijker is dan zwemmen in met blauwalg besmet water. De uitslag van een watermonster dat Omroep Brabant liet onderzoeken, kende een verontrustende uitslag. Daarop werden ook in andere plaatsen in Nederland, zoals in Zutphen, fonteinen uitgezet.

LEES OOK:Fontein stilgelegd na onrust over verspreiding blauwalg

Watermonsters
Ook uit recente watermonsters van waterschap Brabantse Delta blijkt dat het percentage blauwalg in de Binnenschelde deze zomer rond de kritische waarde van 75 microgram per liter schommelt. Daarop heeft de gemeente besloten de pomp van de hoogste fontein van Nederland nog een tijd uitgeschakeld te laten.

De fontein in de Binnenschelde blijft voorlopig uit.

Volgens wethouder Patrick van der Velden zit de giftigheid van de algen (0,6) wel ruim onder de risicowaarde van 2,5 kubieke millimeter per vierkante meter. De monsters werden genomen bij strand de Tureluur en het zwemgedeelte bij de Boulevard en niet in de directe buurt van de fontein.

'Alle risico's vermijden'
Met de beslissing om de fontein uit te laten, volgt de gemeente het advies van de vooraanstaand aquatisch ecoloog en hoofddocent Miquel Lurling. Hij vindt dat alle risico's vermeden moeten worden, zo vertelde hij Omroep Brabant. De deskundige zou het risico op mogelijk nadelige gevolgen voor mensen die in buurt van deze spray komen of wonen, niet op zich willen nemen.

Bijna alle algen hebben in meer of mindere mate stofjes in de celwand zitten die irritaties of een longontsteking kunnen veroorzaken. Een onderzoek naar giftige algen in Florida toonde aan dat de gifstoffen door verneveling zo’n vier kilometer landinwaarts zijn gemeten. In Bergen op Zoom staat de fontein zo'n tweehonderd meter van de oever.

LEES OOK: Algenexpert waarschuwt voor fontein Binnenschelde: 'Inademen nevel met blauwalg is gevaarlijk'

Extern onderzoek
Wethouder van der Velden verwacht dat de fontein in september weer zijn sierlijke straal de hemel in kan spuiten. "We zien dat de concentraties blauwalg tot en met juni oplopen. In september begint deze hoeveelheid weer af te nemen."

De gemeente neemt het zekere voor het onzekere en laat deskundigen van het bedrijf Sanitas Water uit Soesterberg de gang van zaken rond de blauwalgfontein in het Bergse recreatiemeer onder de loep nemen.

Meer over dit onderwerp:
BINNENSCHELDE BERGEN OP ZOOM FONTEINEN BLAUWALG